Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bitişik eğik yaziya ilişkin öğrenci görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Engin Can Güre İlköğretim Okulu1
Görüntülenme :
1028
DOI :
Özet Türkçe :

İlkokuma yazma eylemi, bireyin hayatında her türlü başarıya ulaşmasında önemli bir araçtır. Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere üç tane açık uçlu soru sorulup yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Sorular öğrencilerin bitişik eğik yazı yazarken karşılaştığı sorunları, bitişik eğik yazının olumlu yönlerinii, bitişik eğik yazıyla ilgili önerilerini kapsamaktadır. Araştırmada otuz bir tane dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisiyle çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Esenler ilçesi Engin Can Güre İlköğretim Okulu öğrencileri arasından gönüllülük esasına uygun olarak seçilen otuz bir tane dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler sırasında bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada öğrencilerin önerileri de alınmıştır.

Özet İngilizce :

 Initial literacy action is a means which goes person to his each success. In Turkey cursive handwriting is the start point for learning initial literacy according to phonetic based sentences construction method. The aim of the study was to observe what students’ opinions were for cursive handwriting. According to this purpose the research was asked students three questions. The questions were about what was the wrong during initial literacy according to cursive handwriting, the proposals about initial literacy according to phonetic based sentences construction method. The work group of the research was formed of thirty one (31) fourth-fifth grade students selected from a primary school which was called Engin Can Güre Primary School in Esenler district of İstanbul province. In research thirty one students explained their own opinions about cursive handwriting. They expressioned that they had got some problems while cursive handwriting. Students’ proposals also were taken.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :