Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireysel çalgi eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D.1
Görüntülenme :
1003
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans programında yedi dönem boyunca yer alan Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine yönelik öğrenci tutumlarını ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirme aşamaları açıklanmıştır. Ölçek geliştirilirken ilgili literatürden, öğrenci görüşlerinden ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Türkiye koşullarında gerçekleştirilen ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan 1., 2., 3, ve 4. sınıf düzeyindeki 265 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Analizler için SPSS istatistik paket programından yarralanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 16’sı olumlu, 11’i olumsuz toplam 27 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda tek faktörlü olduğu görülen ölçeğin KMO değeri .95 Barlet katsayısı ise anlamlı bulunmuştur. Tüm bulgular Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine yönelik tutum ölçeğinin Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans programında öğrenim gören öğrencilerin Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine yönelik tutumlarını ölçmekte kullanılabilir geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the stages of development of a valid and reliable measurement instrument that can be used for measuring the attitudes of the undergraduate students towards instrument education lesson which takes place in seven semesters in the curriculum of the Faculty of Education Department of Fine Arts and Music Education Program. While developing the scale, related literature was searched, students’ opinions were asked and experts’ ideas were benefited. In the circumstances of Turkey, the validity and reliability studies of the scale have been done on 265 students of 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of undergraduate level. Statistical package program SPSS has been used for the analyses. There are 16 positive and 11 negative attitude items in the scale. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found as .95. After the factor analyze the scale was consisted of one factor. KMO value of the scale was found as .83, Bartlett’s test was determined as significant. All these have showed that it is a valid and reliable instrument for measuring the approaches of the Faculty of Education Department of Fine Arts and Music Education Program students’ attitudes towards instrument education lesson.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :