Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir moda tasarımcısının koleksiyon hazırlama süreci ve simay bülbül örneği

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Moda Tasarımı Bölümü1
Görüntülenme :
1168
DOI :
Özet Türkçe :

Moda en genel tanımıyla toplum hayatına giren geçici yenilikleri ifade etmektedir. Genellikle moda sektöründe görülen değişimler diğer alanlara göre daha kolay ve ekonomiktir. Ürünler dönemsel olarak belirlenmekte ve moda tasarımcıları belli sezonlar için koleksiyon hazırlamaktadır. Tasarımcının özgün, trendlere uygun koleksiyon hazırlamada belli aşamaları takip etmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, moda sektöründe koleksiyon hazırlama sürecinde takip edilmesi gereken aşamalar ve bu aşamaların tasarım sürecine nasıl yansıdığı konusu incelenmiştir. Araştırmanın yöntemi betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan Durum Çalışmasıdır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde görsel ve yazılı kaynaklar taranarak, katılımsız gözlem, doküman incelemesi ve yapılanmamış görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma, Simay Bülbül'ün "Attarti Ana", "Şaman Kadınları","Zemanın Seslenişi" adlı koleksiyonlarını hazırlama süreci ile ilgili elde edilen verilerle sınırlıdır. Bu araştırmada elde edilen bulgular ilgili literatür ile karşılaştırıldığında moda tasarımcılarının koleksiyon hazırlama sürecinin, Simay Bülbül'ün koleksiyon hazırlama süreci ile büyük ölçüde benzer olduğu görülmektedir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde moda sektöründen tasarımcı Simay Bülbül'ün tasarım sürecinde izlediği yol, yaptığı çalışmalar ve defile süreci gözlemlenmiştir. Ulaşılan bulgular Literatür ışığında yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Fashion, in its most general description, expresses temporary innovations entering the societal life. Generally, when compared to other fields, the changes seen in the fashion sector are easier and more economic. Products are identified periodically and fashion designers prepare collections for predetermined seasons. During the preparation of an original collection conforming to the trends, the designer must follow certain phases. This study investigates the required phases of collection preparation in the fashion sector and how these phases reflect upon the design process. The approach taken for investigation is Case Study, a method of descriptive research. Study data is obtained through review of visual and published resources, non-participatory observation, document analysis and structured interview methods. This study is limited to the data obtained during the preparation processes of Simay Bülbül's "Attarti Mother", "Shaman Women", and "Zema's Call" collections. When the findings of this study is compared with the literature, it is seen that the collection preparation processes of fashion designers show a significant similarity with Simay Bülbül's collection preparation process. The path followed during the design process, work undertaken and fashion show process of fashion sector designer Simay Bülbül has been observed while acquiring data for this study. Findings reached have been interpreted in the light of available literature.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :