Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir islam düşünürü ve siyasal teorisyen olarak “ibn teymiyye”

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
1087
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, bir 14. Yüzyıl İslam düşünürü olan İbn Teymiyye’nin siyaset, hukuk ve ekonomi üzerine görüşlerini irdelemek ve bu görüşlerin 20 Yüzyılda kurulan bazı Arap monarşileri üzerindeki etkilerine dikkat çekmektir. 14. Yüzyıl başlarında verdiği fetvalarla tanınan ve her anlamda İslâm’ın ilk günlerine geri dönülmesi gerektiğini savunan İbn Teymiyye, Selefi düşüncenin de kurucularından biri olarak kabul edilmektedir. Yaşadığı dönemde Selçuklu, Memlûk ve Osmanlı gibi İslâm devletleri tarafından fazla rağbet görmeyen düşünceleri, 19. Yüzyıldan itibaren Arap halklarını sömürgeci güçlere karşı birleştiren bir bağ olarak önem kazanmaya başlamış ve izleyen yüzyılda da Arap Ortadoğu’sunda yapılanan monarşilere teorik anlamda esin kaynağı olmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to explore the ideas of one of the 14th Century Islamic thinkers, Ibn Taymiyah, and reveal the connection between Taymiyah’s political ideas and many Arab monarchies built in the 20th Century. Taymiyah stressed the necessity of returning to the original days of Islam to get stronger and his arguments shaped the Salafi thoughts to a great extent. While Taymiyah’s ideas were not valued during his lifetime by well-known Islamic states, like the States of Seljuk, Mamluk and Ottoman, they were caught attention among many Arab countries during the process of de-colonization in the 20th Century, shaping the Arab states built up afterwards.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :