Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ayetin işiğinda islam dininin muhasebeye bakişi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
857
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üç büyük dinden biri olan İslam dininin (finansal) muhasebeye olan bakısını irdelemektir. Bunun için İslam dininin kuskusuz temel kaynağı olan “Kur’an” meal ve tefsir olarak taranmış ve muhasebe biliminin esaslarıyla ilişkilendirilebilecek ayetler olup olmadığı araştırılmıştır. Muhasebe biliminin iddiaları ve işlevleri açısından konuya bakıldığında İslam dininin muhasebeyi açıkça desteklediği görülür. İslam dininin toplumsal düzenin sağlanmasıyla ilgili buyruk ve yasakları; bu konuda bireye yüklediği görev ve sorumluklar özellikle muhasebenin temel kavramlarından “Sosyal Sorumluluk Kavramı”yla örtüşmektedir ki, bu kavramın tüm muhasebe kavramlarının bası olduğu kabul edilmektedir. Özellikle Bakara suresinin 282.ayeti ile küçük – büyük tüm vadeli ve ticari işlemlere getirilen yazılma (kayıt) ve belgelenme mecburiyeti ise muhasebenin temel kavramlarından “Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı”nın adeta içini doldurmaktadır. Yine aynı ayetin tefsirinde “Tam Açıklama” ve “Önemlilik” kavramlarının izlerine rastlamak mümkündür.
     Özetle, İslam dini için muhasebenin “nefis muhasebesi” veya “vicdan muhasebesi” bağlamında tinsel dünyayla sınırlı bir kavram olmaktan öte bizzat iktisadi hayatı düzenleyen önemli bir araç olarak ilahi buyruk ve nasihatlere konu olan tensel dünyayla ilgili ekonomik anlamının da ortaya konması gerekir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :