Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimsel dergilerdeki müzik makalelerinin bibliyometrik profili

Yazar kurumları :
Alparslan ilköğretim okulu müzik öğretmeni, Bala/ANKARA1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Öğr. Üyesi2
Görüntülenme :
938
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki bilimsel dergilerde (e-dergi, yayınevi dergileri, üniversite dergileri) 2000–2007 yılları arasında yayımlanan müzik makalelerinin bibliyometrik profilini incelemektir. Bu çalışma tarama modelinde yapılmış, “betimsel” bir araştırmadır. Araştırmada verilere, üniversite kütüphanelerinden, müzik makalelerinin yayınlandığı fakülte, enstitü, yayınevi dergilerinin web sayfalarının taranması ile ulaşılmıştır. Araştırmada; 2000-2007 yılları arasında yayınlanmış 207 adet makale ve bu makalelere ait 2020 atıf incelenmiştir. En çok makale yazan yazarlar saptanmış, makalelerin büyük bir oranının tek yazarlı olduğu, son yıllara doğru makale yayın sayısının ve atıf sayısının arttığı tespit edilmiştir. Makalelerde en az 1, en fazla 37 kaynak kullanımı ile ortalama kaynak kullanımının 9.7 oranında olduğu saptanmış, en sık atıf yapılan isimler belirlenmiş ve kaynakçalarda büyük oranda kaynak türü olarak kitaplardan faydalanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the bibliometric characteristics of the musical articles published in scientific journals (i.e. e-journals, university journals and publishing concerns) in Turkey between 2000 and 2007. The study is designed as a descriptive screening model. The data were collected from the university libraries, archives and web searches. The number of authors, publication dates and citation frequencies of the articles; and the journals which the articles were published were evaluated. Two hundred seven articles were evaluated. The authors who wrote most are established. It has been determined that most of the articles were written by a single author. There was an increment on the literature on musics and the frequency of their citation within last year. The number of references used in each article was between 3 to 9; which books were the most citated group. Additionally the most frequently citated authors were also defined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :