Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar fobisi: sebepler ve sonuçlar üzerine bir durum çalişmasi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
851
DOI :
Özet Türkçe :

ilgisayara karşı duyulan direnç, tedirginlik, isteksizlik, çaresizlik duyguları bilgisayar korkusu ya da bilgisayar fobisi olarak ifade edilmektedir. Bilgisayarın günümüz koşullarında elde ettiği yer düşünülürse bilgisayar korkusuna sahip bireylerin bilgisayarın sağladığı avantajlardan yararlanamamaları söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda yapmakta olduğumuz çalışma ile bilgisayar korkusuna sahip öğretmen adaylarının durumunun derinlemesine incelemesi, bu korkunun sebepleri ve ne şekilde ortaya çıktığının belirlenmesi ve bilgisayara yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır. Bu araştırma daha önceden bilgisayar fobisinin var olduğu belirlenen üç öğretmen adayıyla, görüşme rehberi, video kayıtları, gözlem raporları, bilgisayar dersi uygulama sınav verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda incelenen bireylerde bilgisayar korkusunun başarısız olma endişesi ve çevrenin olumsuz baskısını hissetme şeklinde tezahür ettiği ve bu korkunun bilgisayar uygulamalarında başarısızlık ve bilgisayarla fiziksel temasta tedirginlik sonuçlarını doğurduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Computer phobia is one of many types of technophobia and the term is quite new for the area of human-computer interaction. People who are afraid of using computers fall behind the rest of the civilization in this information age. In educational settings, it is more required for a teacher to make use of the computers without any fear or any negative attitudes. Three pre-service teachers who can be considered as technophobic are the focus of this case study. Data collection instruments are an interview protocol, video recordings of one-hour sessions of computer use, observation field notes, and case reports about computer use. An analysis of data reveals that each case lives the computer phobia in different ways, and towards different aspects of computer usage. Some recommendations are made to diagnose computer-phobic teacher candidates and improve the practices and policies about pre-service teachers’ computer usage.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :