Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi dönüşümleri ve entelektüel sermaye açisindan önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türk Dünyası İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
775
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme şirketler arasında var olan rekabet avantajını azaltarak özel enformasyonun rolünü ve uygun yönetimini her şeyden önemli hale getirmiştir. Bir şirketin değeri çalışanların akıllarında, veritabanlarında, dosyalarda ve doküman yığınları içinde bulunan ve gün geçtikçe artan “maddi olmayan varlıklara” bağlıdır. Var olan bir işletme veya organizasyonun bu maddi olmayan varlıklara erişmesini sağlayacak bilgisayar sistemlerini inşa etmek bilgi yönetim teknolojilerinin amacıdır. Böyle bir sistem bir organizasyonda bulunan tüm insanların kolektif
uzmanlığını elde etmeli, saklamalı ve paylaşımını mümkün kılmalıdır. Günümüzde pek çok şirket önemli kaynakları bilgi yönetimine harcamaktadır. Bunun için yeni iş yaratma ve yaşam standartlarındaki büyümenin en önemli etkeni olduğu ispatlanan bilgi yaratma düşüncesi akademisyenler tarafından tabii olarak büyük bir dikkatle çekici hale getirilmektedir. Bu bakımdan çalışmanın amaçları; 1) bilgiye dayalı süreç ve çıktıları sağlayan bilgi varlıklarının içeriğinin tanımlanması, 2) bu bilgi varlıklarının şirketlerin hayatını sürdürmesi için yeni bilgi varlıklarına nasıl dönüştürüleceğinin açıklanması, 3) bilgi varlıklarının bu bilgi varlıklarının temel kaynağı ve kullanıcısı olan entelektüel sermaye bileşenleri açısından bilgi dönüşüm süreçlerinden nasıl etkilendiğinin teorik tartışmasını içermektedir.

Özet İngilizce :

As globalization reduces the competitive advantage existing between companies, the role of proprietary information and its appropriate management becomes all-important. A company’s value depends more and more on “intangible assets” which exist in the minds of employees, in databases, in files and in a multitude of documents. It is the goal of knowledge management technologies to make computer systems which provide access to this intangible knowledge present in a company or organization. The system must make it possible to share, store and retrieve the collective expertise of all the people in an organization. At present, many companies spend considerable resources on knowledge management. But the idea that knowledge creation should prove to be the most important determinant of growth in living standards and new job creation has certainly attracted an enormous amount of attention by academia. In this respect, the objectives of this study include 1) defining the contents of knowledge assets that provide knowledge-based processes and outputs, 2) explaining how these current knowledge assets transform into new knowledge assets in order for the business firms to survive, and 3) theoretically discuss how knowledge assets are affected by the knowledge transformation procedures in terms of the components of intellectual capital which utilizes, and is the basic source of, these knowledge assets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :