Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bedensel engelliler ile bedensel engelli olmayanlarda örgütsel bağlılık ve iş tatmini: kamuda bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı1, Gazi Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
1682
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel bağlılık ve iş tatmini konuları işletmeler için değer katan uygulamalardır. Bu kapsamda tüm çalışanların dikkate alınması önemlidir. Bu araştırmanın amacı 2009 yılı itibariyle DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bedensel engellilerin iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi, ölçülmesi ve bedensel engelli olmayan DSİ çalışanları örneklemi ile karşılaştırılmasıdır. Sonuçta bedensel engelliler ile engelli olmayanlar arasında örgütsel bağlılık ve iş tatmini toplam puanları açısından anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Alt boyutlara ilişkin değerlendirmelerde ise yan ödemeler ve performansa bağlı ödüller puanları açısından anlamlı bir fark gözlenmiştir. Sonuçlar detaylı olarak sonuç ve değerlendirme bölümünde tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Organizational Commitment and Job Satisfaction are value added activities for firms. So taking consideration of all employees is very important subject. The purpose of this study is to investigate and to measure the organizational commitment and job satisfaction levels of physically handicapped sampled from the General Directorate of State Hydraulic Works, and to compare these findings to a sample of non-handicapped in the same organization. With this purpose the relationship between job satisfaction and organizational commitment and measurements of these two attitudes were made in light of several demographic variables. Finally, a significant difference cannot be determined between handicapped and nonhandicapped on organizational commitment and job satisfaction total points.A statistically significant difference between handicapped and non-handicapped has been found on fringebenefits and performance-based-discharge sub-sections.Results are discussed detailed in result and evaluation section.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :