Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bedene yönelik terapiler ve mekâna yansimalari: kamp olarak zayıflama merkezleri

Yazar kurumları :
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi1
Görüntülenme :
913
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz kent yaşamında bedenin ve mekânın birer farklılaşma aracı olarak kullanıldığı ve bunlar aracılığıyla da kişilerin kimliklerini oluşturma eğiliminde olduğu çok açıktır. Kişinin bedenin görünümü onu tüm insanlardan ayırırken, mekânlar ise özellikle kendisi gibi olmayan diğerleriyle arasına bir sınır koymaktadır. Bu çalışmada günümüzde kişilerin kendilerini toplumun geri kalanlarından ayırmalarını kolaylaştıran bu iki sınır hat üzerinde durulacaktır. Buna göre değişen beden ve mekân algısından hareketle popüler sağlık anlayışı üzerinde durulurken, zayıflama veya terapi merkezleri diyebileceğimiz mekanlar da tartışmaya açılmıştır. Sonuç olarak çalışmada kişilerin bedenlerini güzelleştirmek veya daha sağlıklı hale getirmek amacıyla kendilerini kapattıkları mekânlar ve kişilerin söz konusu mekânlara kapanmalarını sağlayan zihniyet; “kamp”, “biyo-politika”, “beden” konularıyla ilgili farklı literatürleri bir araya getirerek tartışılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada zayıflama ve terapi merkezlerinin nasıl kurgulandığını ve işlediğini, kimlerin buralardan yararlanabildiğini daha iyi ortaya koyabilmek için buralarda bulunmuş kişilerin anlattıklarından faydalanılmıştır. Çalışma sırasında bu merkezlere giden insanlara ulaşmak oldukça güç olduğu için sadece bir kişiyle görüşülebilmiştir. Ancak bu görüşmeye ek olarak, daha önce buralarda bulunmuş farklı kimselerle yapılan gazete röportajları da çalışma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is clear that in today’s world the “body” and the “space” are used as differentiation mechanisms through which people constitute their identities. One’s outlook differentiates him/her from others and spaces provide a boundary for that. This paper will focus on these two boundaries which helps the individual to separate him/herself from the rest. As the popular health perception is examined taking into consideration the changing body and space perception, spaces called slimming and theraphy centers are discussed. As a result in this study the mentality that makes people enclose themselves in certain spaces to become healthier or to beautify their bodies and the spaces themselves are tried to be discussed within the literature that includes “camp”, “bio-politics” and “body”. In order to understand how these weight loss clinics and therapy centers are established and how they function, the stories of the people who have been to these centers are considered. Since it is hard to reach these people, only one person has been able to be interviewed during the research. However, newspaper interviews with different participants have been used in addition to this interview.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :