Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bati-dişi müzik eğitimi yöntemleri müzik eğitimi disiplinine ne kazandirabilir? “roman müzik eğitimi örnek durumu” üzerine kültürel ve pedagojik bir analiz

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1 İnönü Üniversitesi2
Görüntülenme :
808
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 5. yy. dan itibaren anavatanları Kuzeybatı Hindistan’dan düzenli
aralıklarla çıkarak dünyanın dört bir yanına dağılan ve geçimlerini ağırlıklı olarak profesyonel müzisyenlikten sağlayan göçebe bir etnisite olan Roman halkının müzik eğitimini kritize etmek üzere oluşturulmuştur. Roman müzisyenlerin kullandığı eğitsel yöntemin belirli noktalarda çağdaş eğitim için uygulanması üzerine felsefi bir kritik yapmak hedeflenmiştir. Öncelikle eğitimin nasıl bir bilim olduğu ve niçin Batı çıkışlı olduğu üzerinde durulmuştur. Müzik eğitimi biliminin tek bir kültürün ürünü olması durumunun, Batının köklü kültürel mirasının sağladığı avantajlarının yanı sıra bir takım dezavantajları da olduğu ve bu dezavantajların, alternatif kültürlere dayalı müzik eğitimlerinden devşirilen bir takım yöntemlerle aşılabileceği üzerinde durulmuştur. Yine Roman müzik kültürüne ve kültürel aktarım/eğitim yöntemine ilişkin farklılıklar ve olumlu noktalar, alternatif bir müzik eğitimi oluşturabilme bağlamında ele alınmış ve bu anlamda Roman müzik eğitiminin, birer besteci ve eğitimci olan Orff ve Suziki’ye ait yenilikçi yöntemlere en yakın ‘etnik bir yöntem’ olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study is aimed to criticize the musical training tradition of Romanian people,
a nomadic ethnicity group who moved from the northwest India to nearly every corner of the world in the 5th century and has earned their keep mostly on professional music. It suggests a philosophical critic on applying the training method used by Romanian musicians into contemporary training at certain points.
Initially, it is explained as to what kind of science the training is and why it
descends from the west. It is also described that attributing the science of musical training to only one specific culture results in some advantages provided by the rooted-cultural heritage of the west as well as several disadvantages, and that these disadvantages would be solved out via certain methods permuted from musical teachings based on alternative cultures. The useful points and differences concerning Romanian culture of music and cultural transmission/training methods have all been touched in the context of creating an alternative musical training, and in this respect Romanian musical training is assigned to be ‘an ethnical method’ closest to the innovative methods by Orff and Suzuki who are composers and educationalists.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :