Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık ve risk yönetiminin bir banka üzerinde uygulanması ve sonuçlarının hukuksal açıdan değerlendirilmesi konusunda uygulamalı çalışma

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yenice Mes.Yük.Ok.Bank.Bölümü 1, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler2, Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon3
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar ve küresel krizin etkileri nedeniyle, finans sektöründe yaşanan krizler bankaların risk yönetim yapısını düzenlemesini zorunlu hale getirmiştir. Bankaların finans sektörü içinde bulunmaları nedeni ile riskin etkili olduğu bu dönemde yönetim ve organizasyon yapıları risk yönetimi konusunda daha duyarlı hale getirilmiştir. 2000 ve 2002 yıllarından sonra Türkiye ve birçok dünya ülkesinde yaşanan küresel krizin etkileri nedeni ile bireysel ve ticari bankacılık yapılarında önemli derecede yapılanma farklılıkları oluşmuştur. Bu yapılanma içinde en fazla dikkati çeken birim ise risk yönetim birimidir. Risk yönetim birimleri ve departmanları verilen kredilerin ve banka risklerinin en minimize edilmesi yönünde kapsamlı olarak çalışmaktadır. Mali başarısızlıklar ve ülke ekonomisinin yapısı nedeniyle bankaların çok yönlü olarak risk yönetim sistemini güçlendirmelerini zorunlu kılmaktadır. Yaptığımız uygulamalı çalışmada bankaların risk yönetim birimlerinin işleyişi, yapıları, kredibilitelerine yönelik tutum ve çalışmalarını kapsayan çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın uygulamasında özel bankacılık sistemi içinde yer alan bir banka üzerinde ve çalışanlarında uygulama gerçekleştirilmiş olup, elde edilen bulgular doğrultusunda İstatistik analiz yöntemleri kullanılarak sonuç öneri çıkarılmıştır. Uygulama sürecinde ve yönteminde likert ölçekli anket kullanılmış ve bu anketlerden elde edilen veriler SPSS 15 istatistik programı ile analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Crisis experienced in finance sector required an amendment of risk management structure of banks because of economic problems and effects of global crisis in recent years. Because banks are in the finance sector, their structures of management and organization were more sensitized concerning risk management in this period in which the risk is affective. Structuring differences have occurred considerably in structures of personal and commercial banking due to the effects of global crisis which was faced in Turkey and various world countries after the years of 2000 and 2002. The unit which attracted the attention mostly in this structuring is risk management unit. Units and departments of risk management work comprehensively to minimize the extended credits and bank risks. Financial failure and structure of national economy necessitate the reinforcement of risk management system of banks multi-directionally. We carried out a study including operation of risk management units, structures of banks and attitudes and behaviours concerning their credibility in our applied study. The application of study was practised on a bank, which is involved in private banking system, and its employees; results and suggestions were concluded by using statistical analysis methods in line with the acquired data. Likert scale survey was used in application process and as a method and data acquired from these surveys were analyzed with SPSS 15 statistical program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :