Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azərbaycan yeyinti sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Qafqaz Universiteti1
Görüntülenme :
805
DOI :
Özet Türkçe :

İnformasiya və texnologiya əsrində ərzaq təhlükəsizliyi, dünya dövlətlərinin qarşısında duran əsas problemlərdən biridir. Probleminin həlli, yeyinti sənayesinin inkişafı ilə birbaşa bağlı olduğundan, hər bir ölkədə yeyinti sənayesinin mövcud vəziyyətinin təhlili, sahədə var olan problemlərin ortaya çıxarılması və həlli mühim məsələlərdən biridir. Bazar iqtisadiyyatına keçid müasir iqtisadi strategiyamızın ana xəttini təşkil edir və iqtisadi inkişafımız bu istiqamətdə formalaşır. Getdikcə bazar münasibətləri daha geniş xarakter alır. Bazar iqtisadiyyatına keçidin əsas məqsədlərindən biri əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir.

Özet İngilizce :

In the era of information and technologies food security has become one of the major challenges the nations are facing. Since the tackling of this problem is closely linked with development of food industry, analyzing the current situation in this industry sector in every country, identifying problems, and handling them has become a matter of great concern. Transition to market economy is a key point of our economic strategy, and our economic development is geared at this direction. Market relations are gaining increasingly more weight. One of the key targets of transition to market economy is raising general well-being of the community.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :