Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa insan haklari mahkemesi kararlarinda kamulaştirmasiz el atma

Yazar kurumları :
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
881
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1.No’lu Ek protokolünün ilk maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının sınırları işlenmektedir. Sözleşmeye göre mülkiyet hakkı üç farklı kuralı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Birincisi mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesi, ikincisi mal ve mülkten yoksunluk, üçüncüsü mal ve mülkün kullanımının kontrol edilmesidir. Bu çalışmada özellikle kamulaştırmasız el atmalara ilişkin olaylar ele alınmış ve belirli kriterler oluşturulmuştur. Ele alınan olaylarda divanın mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin davaları incelerken, sadece resmi bir kamulaştırmanın yapılıp yapılmadığını veya özel şahısları mülkiyet haklarından yoksun bırakırken kamu yararının gözetilip gözetilmediği denetimi yapmakla kalmamaktadır. Kamulaştırmasız el atma, ancak, idarenin mülkiyetin kullanımına ilişkin düzenlemeleriyle malikin gayrimenkul üzerinde maksada uygun bir şekilde mülkiyet hakkını kullanamaz duruma gelmesi ve bu düzenlemeler sebebiyle gayrimenkulün bütünün değerinin ağır kayıplara uğraması halinde kabul edilmektedir.

Özet İngilizce :

In this article limits of the property rights which is held on the first article of the Additional Protocol of European Convention on Human Rights is handled. According to the convention, property right is designed to cover three different rules. First is respecting to inviolability of property, second is deprivation of good and property and the third is controlling the usage of good and property. In this research, especially “de facto expropriations” are handled and certain criteria are established. When examining cases related to violations of the property right, searching for existence of formal expropriation or following public interest while devesting a private person of a private right are not only controls. De facto expropriations can only be accepted when owner becomes incapacitated to use his/her property rights according to purpose and because of these regulations property's value faces heavy losses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :