Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa bırliği’nın ortak tarım politikası ve türkiye’deki gelişmeler

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,1
Görüntülenme :
775
DOI :
Özet Türkçe :

Tarım, insanların en temel ihtiyacı olan beslenme gereksinimini karşılayan bir sektör olmasından dolayı, ülke ekonomilerinde ve toplumların gündelik hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa Birliği geçmişte yapılan hatalardan ders alarak Ortak Tarım Politikasını uygulamaya koymuş ve bu politikayı her geçen gün geliştirmiş yeni reformlar yapmıştır. Avrupa Birliği-Türkiye arasında uyum sürecinde yaşanan sorunlardan biriside Tarım alanındadır. OTP ile Türk Tarım Politikaları uygulamaları arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Uygulamalarda ki bu farklılıklar uyum sürecinde ki Türkiye'ye ciddi bir şekilde etkilemektedir Bu çalışmada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım Ortak Tarım Politikası'na (OTP) uyum öncesi ve sonrası alınması gereken önlemleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Ayrıca çalışmada, Türkiye-AB arasındaki Tarım sektöründeki uygulama farklılıkları ve Türkiye'nin yapması gereken tarımsal ödevleri incelenerek, bu ödevler yerine getirilirken Türkiye'nin karşılaşacağı sorunlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye'nin uyum sağlaması gereken Topluluğun Ortak Tarım Politikası, reformları ve gelecek için öngörüler incelenerek, Türk tarım sektörü ve tarım politikası irdelenmiş, Topluluk Ortak Tarım Politikası ile karşılaştırılarak bu politikaya uyumu değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Agriculture, the most basic needs of people who meet the nutritional requirements of an industry because the country's economy and society in their daily lives has a very important place. After the Second World War, European Union to take lessons from the mistakes of the past to implement the Common Agricultural Policy and this policy was developed with each passing day has made the new reforms. European Union integration process between Turkey in the field of agriculture One of the problems. Agricultural Policies in Turkey with OTP applications there are serious differences. That these differences in the process of integration of applications to which seriously affect Turkey. In this study, Turkey's European Union (EU) accession to the Common Agricultural Policy (CAP) compliance must be taken before and after the measures were intended to reveal. In addition, study, Turkey-EU differences between the agricultural sector and the application needs to do in Turkey are examined agricultural assignments, these assignments are fulfilled will face Turkey's problems have been tried to be analyzed. In addition, Turkey's need to ensure compliance with the Community's Common Agricultural Policy reform and predictions for the future are examined, the Turkish agricultural sector and agricultural policy have been discussed, the Community Common Agricultural Policy and compared with adherence to this policy is evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :