Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Assessment of the relationship between the ways adolescents use facebook and self-esteem

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
940
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to assess the relationship between the ways adolescents use Facebook and self-esteem. The study is a survey conducted by a descriptive method. The study included 168 secondary-school students taught in Trabzon in the fall semester of the 2009-2010 training year. Of the participants, 103 (61%) were male and 65 (39%) were female. As the data-collecting tool, Facebook Questionnaire, prepared by the researchers, and Coopersmith Self-Esteem Scale (CSES) were used. According to the findings obtained from the study, there are significant relationships between the scores adolescents received from the different uses of Facebook and those from different subscales of Self-Esteem scale. These findings were debated with reference to the literature and some recommendations were made about the future studies on the issue concerned.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma, ergenlerin benlik saygıları ile Facebook'u kullanma biçimleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma betimsel yöntemle yürütülen bir tarama çalışması niteliğindedir. Çalışmanın örneklemini, 2009 – 2010 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Trabzon ilinde öğrenim görmekte olan 168 ilköğretim ikinci kademe öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyete gore dağılımı 103 erkek (61 %) ve 65 kız (39%) şeklindedir. Veri toplama araçları olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan Facebook Anketi ve Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, ergenlerin Facebook kullanım biçimi ile ilgili puanları ve benlik saygısı puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular literatür doğrultusunda tartışılmış ve konuyla ilgili gelecekteki çalışmalara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :