Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aşik yangûnî’nin son dönem şiirlerinde işlediği ana konular

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
806
DOI :
Özet Türkçe :

1918 yılında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyünde doğan Aşık
Yanguni’nin kısa hayat hikayesi ve son dönem şiirleri çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Aşık Yanguni ile ilgili olarak Bekir Karadeniz’in yazmış olduğu Artvinli Halk Şairleri adlı kitaptaki bölümden başka daha önce bilimsel anlamda bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle aşığı ve şiirlerini tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yapılmıştır. Çalışma tamamıyla alan araştırmasına dayalı olarak yapılmıştır. Araştırmada metodolojik açıdan görüşme tekniği kullanılmıştır. Aşık Yanguni’nin oğlu Erol Tokdemir ile yapılan görüşmelerden hareketle verilere ulaşılmıştır. Artvin’de dünyaya gelen, 1950’den sonra Sakarya’ya gelen aşık ömrünün son dönemlerinde hastalıklarla uğraşmakta ve bunun neticesinde şiirlerinde bu durumun etkisi görülmektedir. Alan araştırması sonucunda tespit edilen şiirleri konuları açısından incelenmiştir. Şekil açısından da genellemelere gidilmiştir.

Özet İngilizce :

This study’s topik is Aşık Yanguni’s brief life history and his last period poems who was born in Kocabey village which is related to Artvin’s Şavşat township . There hasn’t been made any scientific studies yet so this study was made to introduce the aşık and his poems. This study was made based on the fieldwork completely. Face-to-face interview method was used in this study. Datas was reached.after the interview with Mc. Yaguni Erol Tokdemir. Poet, who was born in Artvin and came to Sakarya after 1950 is engaged in illnesses and as a result of this efect of theses illnesses are seen. Poems which are founded in consequence of fielwork was analysed according to topics. Generalization was done for it’s shape.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :