Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadoluda türklere aid yer isimleri / h. nihal-ahmed naci

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
1193
DOI :
Özet Türkçe :

Jeo-politik önemi dolayısıyla Anadolu, tarih boyunca pek çok milletin ilgisini üzerine çekmiş ve bu sebeple de sayısız istilâya sah¬ne olmuş, değişik din ve kültürlerin tesirinde kalmıştır. Lâkin bu istilâ ve kültür değişikliklerinden hiç biri XI. yüzyılda başlayan ve Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması ile sonuçlanan Oğuz (Türkmen) istilâsı kadar derin izler bırakamamıştır. Sürekli harpler sebebiyle nüfusu oldukça azalan Anadolu'ya Selçuklu fetihleri ile birlikte kalabalık Türkmen gurupları gelmiş ve bu göçebeler hemen açılan topraklara yerleşerek, başta Doğu ve Orta Anadolu sahası olmak üzere kısa zamanda Bizans Küçük-Asya'sını hâkimiyetleri altına almışlardı. Böylece Anadolu’nun etnik siması Türkler lehine değişti. Türkleşme işte bu değişikliğin eseridir.

Özet İngilizce :

Because of its geo-political importance of Anatolia, throughout history, many of the nation's attention has been drawn, and for this reason, the scene of numerous invasion, has been the influence of different religions and cultures. And cultural changes: but none of this invasion and Anatolia starting XI. Century Turkification and Islamization resulting in deep scars up to the invasion failed to Oguz Turkmen. The population is very reduced due to continuous harpe Anatolia Seljuk conquests Turkmen groups came together with the crowd and immediately opened the nomads settled in the land, particularly in Eastern and Central Anatolia, including court had taken a short time under Byzantine domination young-Asyasını. Thus, the Anatolian Turks in favor of ethnic feature has changed. Turkization here is the work of this change.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :