Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ana- babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu olmaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, DMYO, Çocuk Gelişim Programı1
Görüntülenme :
895
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte ana-babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu tutum sergileme ve fedakâr olma durumları üzerinde durmuştur. Veri toplama aracı olarak Lecomple ve arkadaşları (1978) tarafından uyarlanan "Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları" adlı anket kullanılmıştır. Ankara ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeylerde ilköğretim okulunda çocuğu olan ve araştırmaya katılmak isteyen 133 ( K= 87, E=46) ana-babaya uygulanmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak üst sosyo-ekonomik düzeyin % 57,5, orta sosyo-ekonomik düzeyin % 51.5 'i ve alt sosyo ekonomik düzeyin % 46.6 sı çocukların zor işlerden korunması gerektiğini, bir ana-babanın çocuğu için kendisini feda edebileceği ve annelerin % 60'ı, babaların % 72'si üst sosyo-ekonomik düzeyde çocuğun tüm düşüncelerinin öğrenmesini çok uygun bulduğunu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, with the coming of child to the world, over-protective and selfsacrifising attitudes of the parents in raising a child are emphasized. As a means of gathering information, the survey of family life and attitudes in raising children, which is adapted by Lecomple and friends ( 1978) has been used. In the city of Ankara, this has been applied to total 133 parents from different socio-economic levels (Women =87, Men = 46 ) who had children in primary schools and wanted to join this research. The acquired data has been analysed by using statistical methods in accordance with the aim of this research. As a result, people from 57.5 % of upper socio-economic level, 51.5 % middle socio-economic level and 46.6% of lower socio-economic level have found appropriate that children have to be protected from difficult works, the parents can sacrifice themselves for their child and % 60 of mothers 72% of fathers from upper socio-economic level hava found child's learning all the thoughts appropriate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :