Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amasya kenti özelinde asayiş suçlarının kentsel mekânda dağılış özellikleri ve nedenselleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü1
Görüntülenme :
901
DOI :
Özet Türkçe :

Suç, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için, modern toplumun tartışılmaz en önemli sonuçlarından ve sorunlarından bir tanesidir. Günümüzde yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik değişim ve gelişimler, suç ve endişenin kentsel mekânda büyük ölçüde hissedilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; 2009 yılında Amasya şehrinde asayiş suçlarının mekânsal dağılımını nedenleri ile birlikte açıklayarak analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak araştırma konusunun verileri, ilgili kurumlardan elde edilerek amaca uygun şekilde düzenlenmiş, daha sonra suç işlemede etken olan değişkenler arasındaki ilişkilerin varlığı ve mevcut olan ilişkilerin yönü ortaya konulmuştur. Suçların mekânsal dağılımındaki farklılıkta sosyo-ekonomik özellikler ile arazi kullanımının etkili olduğu tespit edilerek kent haritası üzerine ArcGıs 9.3 programı kullanılarak işlenmiştir.Suçlar için merkezi iş sahaları, yoğun nüfuslu alanlar ve sağlık fonksiyon alanları çekim merkezi olan yerlerdir. Bu bölgelerde suç miktarının en aza indirilebilmesi için sosyal ve ekonomik özellikler dikkate alınarak güvenlik tedbirleri tekrar gözden geçirilmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Crime is with no doubt one of the most important outcomes and problems of the modern society for many developed and developing countries. Economical, social and technological changes and developments cause the crime and anxiety to be largely felt at the urban site. The aim of this study is to analyze the spatial distribution and causes of the public order crimes committed in the city of Amasya in 2009. In the direction of this aim, the data about the subject of the research has been obtained from relevant authorities and arranged in accordance with the aim. Then the presence and the direction of the relationships between the variables that affect commiting crimes have been put forward. Socio-economic characteristics and especially the land use have been found to be effective on the spatial distribution of crimes and processed on the city map by using ArcGis 9.3 programme. Central business areas, densely populated areas and areas of health function are the centers of attaction for crimes. In order to minimize crime in those areas, the security measures should be reconsidered by taking the social and economic characteristics into account.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :