Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amaç sorunsali temelinde yenidünya düzeninin sosyal bilimler ve sosyal bilgiler ilişkileri

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
969
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma yerleşik kurumlar olan eğitim kurumlarının ve programcılarının, hızla değişen dünyanın yeni koşullarında eğitimin amaçlarını belirleyebilmek için nelere ihtiyaç duyacakları ve önlerinde tercih etmeleri için ne gibi seçeneklerin bulunduğunu amaç sorunsalı temelinde tartışmaya açmaktadır. Bu yönüyle yapılan çalışma yeni nesil toplumunun bilimsel düşünme sistematiğini veya bilgi sosyolojisi terimiyle de“Bilgiler Sistemi”nin oluşturulmasında önemli bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bundan dolayı sosyal bilgiler dersinin oynayabileceği yaşamsal-sosyolojik rolün artık günümüzde tüm yönleriyle ve çok farklı bakış açılarıyla tartışılması gerekmektedir. Ayrıca bilgi-eylem arasındaki ilişkilerin öğrencilere daha somut ve anlaşılır bir şekilde verilebilmesinde sosyal bilgiler dersine önemli görevlerin düşeceği de yine bilinmektedir. Tüm bu durumlar ışığında sosyal bilgiler alanında çalışan akademisyenler ile karar alıcıların sosyal bilgilere zengin ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp yaklaşmayacaklarına ancak insanı bir araç olarak mı yoksa bir amaç olarak mı gördükleriyle mümkün olacağı da bilinmektedir.

Özet İngilizce :

The present study discussed based on the purpose problematic that what kind of options and needs for stationary education institution and curriculum developers to choose in changing world. It is time to come role of social studies in grounding “Knowledge System”, a term of the knowledge sociology. Because social studies can be an pioneering instrument in struggling to breaking the knowledge into its parts on the concrete contemplation. New world order’s relationship between the social sciences and the social studies will be dependent on that whether academicians and decision makers see the people as vehicle or purpose.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :