Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algilanan kalte le müster tatmn arasindak lsk: fltre kullanicilari üzerne yapilan amprk br çalisma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Arel Üniversitesi1
Görüntülenme :
1281
DOI :
Özet Türkçe :

İsletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı saglayacak en önemli gelismelerden biri
olarak kabul edilen ve 21.yüzyıl pazarlama anlayısının bir parçası olan müsteri odaklılık, isletmelerin müsterilerin elde edilmesi, korunması ve baglılıklarının saglamasına yönelik stratejiler gelistirmelerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle ürün ve hizmet çesidinin, kalite ve fiyat farklarının giderek azalması, isletmelerin mevcut müsterilerini korumalarını ve rekabet edebilmelerini güçlestirmektedir. Bu nedenle algılanan kalite ve müsteri tatmini konusu hem pazarlama yöneticileri hem de isletmeciler için ayrı bir önem tasımaktadır. Ayrıca bu iki kavrama iliskin olarak uygulama amacıyla otomotiv yan sanayi kollarından araç filtresi iskolunda bir arastırma yapılmıstır. Amaç, algılanan kalite ve müsteri tatmini arasındaki iliskiyi filtre sektöründe üç yerli marka açısından incelemek olup, arastırma modeli, Darsono ve Junaedi’nin algılanan kalite, tatmin ve baglılık arasındaki iliskiyi incelemeye yönelik yaptıkları arastırmada kullandıkları modelden yararlanılarak olusturulmustur. Çalısmada algılanan kalite ve tatmin arasındaki iliskiyi ölçmeye ve üç marka açısından farklılıkları ortaya koymaya yönelik olarak korelasyon ve farklılık analizleri yapılmıstır. Elde edilen bulgulara göre, müsterilerin algıladıkları kalite ile markaya duyulan tatmin düzeyi arasında olumlu yönde bir iliski oldugu ayrıca, üç marka arasında algılanan kalite bakımından anlamlı bir fark oldugu ancak markaya duyulan tatmin açısından anlamlı bir fark olmadıgı saptanmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Customer orientation, which is considered to be one of the most important
developments providing a sustainable competitive advantage for businesses and that is part of the marketing concept of the 21st century, requires loyalty to develop strategies aimed at acquiring new customers, keeping the existing ones and maintaining their loyalty. Especially the increasingly decrease in the quality and price differences of the variety of products and services makes it difficult for businesses to protect existing customers and to compete. Therefore, the perceived subject of the quality and the customer satisfaction is of particular importance for both marketting managers and business administrators. Furthermore, regarding
these two concepts, an empirical research has been carried out on car filters business which is a branch of automotive supply industry. The purpose of this study is to analyze the relationship between the perceived quality and the customer satisfaction for three domestic brands in the filter sector and it has been based on the survey made by Darsono and Juanedi in order to examine the correlation among perceived quality, satisfaction and loyalty. In the research, numerous correlation and variability analyses have been applied to reveal the discrepancies related to the three domestic brands and to measure the relationship between
perceived quality and satisfaction. The findings of these studies have proved that there is a positive correlation between the quality perceived by the customer and the levels of satisfaction with the quality; besides it has shown a significant difference in terms of perceived quality amongst the three brands ; however no significant difference relating to the brand satisfaction has been determined.

 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :