Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algilanan hizmet kalitesinin tatmin, tavsiye davranişi ve tercih üzerine etkisi: sağlik sektöründe bir araştirma

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
989
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın temel amacı, algılanan hizmet kalitesinin hasta tatmini, tercihi ve tavsiye etme durumu üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca bağlı olarak, Aksaray’da özel bir hastaneden hizmet alan hastalar üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, algılanan hizmet kalitesi, tedavi hizmetleri, hemşirelik hizmetleri ve güven duyma ile fiziksel koşullar boyutuyla ele alınmıştır. Bu bağlamda, algılanılan hizmet kalitesi alt boyutlarının hasta tatmini, tercihi ve tavsiye etmesi arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Özellikle hemşirelik hizmetleri ve güven duyma ile tavsiye ve tercih etme arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki olduğu dikkat çekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main aim of the research is to show the effect of the perceived quality of service on the patient satisfaction, preference and advice. Due to this aim, a research was done on the sick people who take service from a private hospital in Aksaray. In the research, perceived quality of service was handled about physical conditions as care service, nursery service and trushng. In thıs context, it main seen that there is a positive relationship between the minimum level of perceived quality of service and the patient satisfaction, preference and advice. Especially, it takes attention that there is a high level positive relationship between nursery service and trusting and advice and preference.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :