Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aldatıcı reklamların tüketici üzerindeki etkilerinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku 1, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler2
Görüntülenme :
986
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabet piyasalarının vazgeçilmezi haline gelen reklamlar, günlük hayatımızın her anında yer almakta ve alışverişlerimizi yönlendirmektedir. Televizyon kanalları, radyolar, dergiler, gazeteler ve internet, reklamların hedef kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır. Reklam gerçeğinin dışında birde yanıltıcı reklam gerçeği ile tüketici karşı karşıyadır. Yanıltıcı reklam, gizli ve bilinçaltı reklam olarak sınıflandırılmaktadır. Aldatıcı reklamlar tüketicileri ürünün kalitesiyle ve özellikleri ile ilgili yanlış bilgilendirmektedir. Aldatıcı reklamlarda gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, tüketicinin tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Aldatıcı reklamlar tüketicinin davranışlarını yönlendirilmesinde önemli bir etki doğurmaktadır. Yasaların izin vermediği bu reklamlardan tüketicilerin korunması için, bu reklamların kontrol altında olması gerekir. Yaptığımız bu çalışmanın inceleme konusunu tüketim malları ve hizmetler ile ilgili olarak reklam yapılması ve bu reklamlara karşı tüketicinin korunmasıdır. TTK m. 56 ve 57/3 ya göre aldatıcı reklamların aynı zamanda tüketiciyi aldatmaya yönelik eylem içermesidir. Çalışmada son yıllarda tüketicinin aldatıcı reklamlar nedeni ile uğradığı zararlar istatistikî açıdan değerlendirilmiş ve oluşan sorunlara ilişkin TTK'nin 56 ve 57/3 maddeleri doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Advertisements being the indispensable part of competition markets appear in every moment of our lives and direct our shopping. Television channels, radios, journals and internet provide a facility for advertisements to reach the target populations. Consumers face a reality of misleading advertisement in addition to the advertisement reality. Misleading advertisement is classified as hidden and subliminal advertisements. Misleading advertisements wrongly inform consumers about the quality and features of the product. Statements not reflecting the reality are used in misleading advertisements. These statements not reflecting the reality are effective on attitudes and behaviours of consumers. These advertisements should be under control to protect the consumers from these illegal advertisements. The subject of analysis for this study is advertising related to consumer goods and services and protecting the consumer against these advertisements. According to article 56 and 57/3 of Turkish Commercial Code (TCC), misleading advertisements also include misleading actions directed to consumers. In the study, losses of consumers in recent years which were met because of misleading advertisements have been evaluated statistically and some suggestions related to current problems were made in line with articles 56 and 57/3 of TCC.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :