Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademik personelin gazete kampüs’ü değerlendirmeleri ve demografik özellikler itibari ile algisal farkliliklari

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü1, Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü2, Erciyes Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölü
Görüntülenme :
1042
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi akademik personelinin, İletişim Fakültesi tarafından çıkarılan “Gazete Kampus” gazetesiyle ilgili algılamalarını ve demografik özelliklerine bağlı farklılıklara ilişkin sonuçları içermektedir. Akademik personelin algılamaları ve değerlendirmeleri geliştirilen 14 ifadeyle, haber türleriyle ilgili algılamaları ise 7 ifadeyle beşli Likert Ölçekle ölçülmüştür. İfadelere Faktör Analizi uygulanmış ve değişkenlerden üç faktör elde edilmiştir. Faktörler itibariyle personelin demografik özellikleri bakımından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, Gazete Kampus okurlarının demografik özellikler itibariyle gazete değerlendirme düzeyleri arasında Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış ve gazetenin rahat temin edilmesi, öğrencilerin sorunlarını yansıtması, ulusal ve yerel haberlere yeterince yer vermesi değişkenlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Haber türleri itibariyle akademik personelin demografik özelliklerden yaşlarında anlamlı bir fark çıkmamış, cinsiyetleri ve akademik unvanlarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Belirlenen dört boyut kapsamında Semantik Diferansiyel Ölçek kullanılarak Gazete Kampüs’ün imajı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, gazetenin yayın politikalarının belirlenmesinde dolayısıyla okurlarına üstün hizmet sunmalarında önemli katkılar sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

This study includes the results of evaluations of the “Gazete Kampus” (a local newspaper) in Erciyes University academic staff minds. Also, in the consequance of the evaluations, the perceptions and the diversifications of the perceptions are included in this study. The evaluations are determined by using 14 statements and perceptions by using 7 statements in five Likert Scale. In the consequance of the perceptions in the minds of the readers, tree factors are obtained. Considering the attainments, the differences of demographic characteristics are investigated in terms of age, gender and academic career. The differences of demographic characteristics of the readers evaluations are found out by using One Way Variance Analysis Method (ANOVA). Furthermore, the image of the newspaper is determined with selected four factors on mind, (page design, quality of press, number of pages, content). The study will contribute a lot to the provision of services, the determination of the Gazete Kampus newspaper publishing policy and so raising the satisfaction levels of the readers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :