Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile hekimlerinin zaman yönetimi ve iş performasının uygulamaları olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Güven GRUP Finans Yönetmeni1, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yenice Mes.Yük.Okulu Bankacılık Bölümü2, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi3
Görüntülenme :
947
DOI :
Özet Türkçe :

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmaya 285 uzman aile hekimi katılmıştır. Uygulama süresi yaklaşık olarak 9 ay sürmüştür. Çeşitli sağlık kurumlarında çalışan uzman aile hekimleri üzerinde bu uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya katılım sağlayan hiçbir hekimin kimliğini belirten bilgi istenmemiştir. Günümüzde zaman yönetimi ve iş performansı önemini giderek arttırmıştır. Birçok kurum ve kuruluş bünyesinde çalışan personelin iş performansının arttırılmasına yönelik yapılan uygulamalar ve çalışmalar bulunmaktadır. Zaman yönetimi kavramı dijital veya mekanik çalışan duvar, kol v.s. noktada bulunan saat anlamına gelmediği, çalışma süreci içerisinde zamanın en etkin ve en verimli şekilde kullanılmasını içermektedir. Bu nedenle aile hekimlerinin sağlık kurumlarındaki önemi ve bu öneme verilen değer giderek kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu çalışmada uygulamalı bir anket kullanılmış olup, anket içerisinde demografik ve likert ölçekli sorular kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS İstatistik 15 programı kullanılarak analiz edilmiş, analizden elde edilen sonuç ve bulgular çalışmanın sonunda verilmiştir

Özet İngilizce :

285 family physician specialists participated in this applied research. The application process lasted 9 month sapproximately. This research was applied on family physician specialists working in different health institutions. Information about the identity of the specialists wasn't demanded from them who participated in the application. Today, time management and job performance are increasing their importance gradually. There are applications and studies directed to increasing the job performance of personel working in many organizations and institutions. The concept of time management doesn't mean the time in the clock mechanically working on the wall, wristetc. It includes the most efficient and effective usage of time in working process. Therefore, the importance of family physicians in health institutions and the value given to this importance are increasingly becoming efficient. In this study, an applied survey was used and demographic and likert scaled questions were used in the survey. Data obtained from the survey were analyzed by using SPSS Statistical 15 program, the results and findings were given at the end of the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :