Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmed câhidî ve dîvâni

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi1
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

Bir değirmendir bu dünya öğütür birgün seni Dünya değirmeninin zaman çarkı çabuk dönüyor. Bu hız arasında tarihî olarak geride kalan fakat hem edebî hem de kulluk şuuru bakımından bizden daha ileride olan mutasavvıf şairleri tanımak önemli bir vazifedir. Zirve bir şair olmasa da halkla devamlı iç içe olan, Divan Edebiyâtında “Câhidî” mahlası ile şiirler yazan Ahmed Câhidî önemli mutasavvıf şairlerimizden biridir. Ahmed Câhidî ve tasavvufî eserleriyle ilgili kitap, tez ve makale şeklinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Fakat divanı henüz yayımlanmamıştır. Kaynaklarda şiir sayısının az gösterilmesi belki de hacimli olmadığı düşüncesiyle bu divan üzerine akademik çalışmalar yapılmasına engel olmuştur. Matbu olmayan divanın nüshaları incelenerek tarafımdan tenkitli metin hâlinde yayına hazırlanmıştır. Kitap olarak yayımlanması zaman alacağı düşüncesiyle eserin önemli kısımları bu makalede ilim âlemiyle paylaşılacak; şairin hayatı, şiirlerinin içeriği ve şiirlerinden örnekler verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This world is a grinder which one day can grind you The wheel of time of the grinder of the world turns quickly. It is an important duty to recognize the sufi poets who are fall behind between this quikness from historical aspect; but as a literary and serve consciousness aspect these poets are so ahead than us. Even if not a peak poet, Ahmed Cahidi who writes poems with pseudonym Cahidi in Divan literature is a person who regularly attend within the peoples and therefore he is one of our important sufi (mutasavvıf) poets. There are different kind of studies as boks, thesis and papers on Ahmed Cahidi and his sufistic Works. But his divan not published yet. Because of limited number of poems in designated references in some researchers maybe occurred the idea that this divan not volumnious and therefore this idea hampered some researchers to make academic studies on his divan. The not printed transcripts of this divan was investigated and prepared for publishing as a criticized text by me. In this paper we think to share the essential part of our work with academic world; we will write shortly here the life of this poet, also we will give some informations about content of his poems and exemples from his poems.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :