Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afganistan’in sosyal, kültürel ve ekonomik yapisi ile ilgili olarak türk yatirimci firmalari için bazi tespitler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türk Dünyası İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulusunun ilk yıllarına dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Afganistan, Türkiye’yi ilk tanıyan ülke olmuş ve iki ülke arasındaki ilişkiler sağlıklı bir biçimde yürümeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren Afganistan, Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle Türkiye’nin Afganistan’a verdiği önem, tarihi ilişkilere dayanmaktadır. Afganistan ile ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel yönden işbirliğinin giderek yaygınlaştığı ve bu ülkenin Türk şirketleri açısından özel bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Afganistan’a yaptığı yatırımların, mevcut durumunun değerlendirilmesi ve buna göre stratejilerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada; Afganistan’ın Türk firmaları açısından sosyo-kültürel ve ekonomik yapısının önemi tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda firmaların faaliyetleri sırasında dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçlarının ülkede faaliyet gösteren ve faaliyet göstermeyi düşünen Türk firmalarına, araştırmacılara ve uygulayıcılara yeni fikir ve yaklaşımlar kazandırarak yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Relations between Turkey and Afghanistan are based on the first years of the Turkish Republic. Afghanistan was the first country to recognize Turkey, and good relations between the two countries took a start. Since then, Afghanistan has taken an important place in foreign policies of Turkey. Therefore, the importance Afghanistan for Turkey stems from historical relations. It could be argued that cooperation with Afghanistan in economy, politics and culture has been increasing, and that this country is special for Turkish companies. From this perspective, evaluating Turkey’s investments in Afghanistan and determining strategies accordingly is vital. Consequently, the present study discusses the importance of socio-cultural and economic structure of Afghanistan for Turkish companies. Some important points that companies should consider in their practices are stated. It is considered that the results of this study will guide the researchers and practitioners as well as the present and prospective Turkish companies conducting business in Afghanistan by providing them with new ideas and approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :