Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

12 eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasi türkiye’nin siyasi yapisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
862
DOI :
Özet Türkçe :

Yapısal-işlevselci sosyoloji perspektifinden bakıldığında toplumda altı temel kurum vardır. Her toplumsal kurumun da toplumsal yapı içinde üstlendiği temel işlevler vardır. Bu toplumsal kurumların yerine getirdiği işlevler, toplumsal yapının varlığı ve devamı açısından hayati önem taşır. Toplumsal kurumun temelini, sosyal ilişkiler süreci içinde şekillenen, rol temelli bireysel davranış kalıpları oluşturur. Her kurumun kendine özgü rol örüntüleri ve bu rol örüntülerine yönelik davranış formları, davranış kuralları (gelenek, görenek, yasalar) ile düzenlenir ve biçimlendirilir. Bireyler kurum içindeki konumuna uygun olarak rollerinin gerektirdiği davranışları, belirlenmiş kurallara uygun olarak yerine getirirler. Kurum içinde roller arasında olduğu gibi, toplumsal yapı içinde de kurumlar arasında da bir eşgüdüm ve karşılıklı bağımlılık vardır. Zaten toplumsal yapı, karşılıklı ilişki ve etkileşim içindeki toplumsal kurumlardan oluşur. Siyaset kurumu da, aile, eğitim, ekonomi, din, serbest (boş) zamanları değerlendirme kurumları gibi 6 temel toplumsal kurumdan bir tanesidir. Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısı ile, 1950’den günümüze Türkiye’nin siyasi yapısının incelenmesi hedeflenmiştir. Başka bir anlatımla genel secim sonuçları, önce her dönem ayrı ayrı, sonra da bütüncül bir bakış açısı ile incelenerek, son 56 yıl içinde Türkiye’de siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenlilikleri ile, bu bağlamda Türk toplumunun siyasi yapısının incelenmesi amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to analyse socio-political structure of Turkish society at the basis of the results of Turkish General elections since 1983 up to date. Documentary and historical research techniques will be employed during the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :