YUMUŞAK GÜÇ: İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER

Günümüzde dünyada yaşanan farklı çatışmalardan ötürü bir çok insan her yıl mülteci durumuna düşmektedir. Mültecileri kabul eden az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin zayıflayan ekonomileri ise söz konusu masum insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bile imkânsız hale getirebilmektedir. Çatışma ve krizlerden etkilenenler için onurları ile yaşamak ve yasal çerçeve içinde insani yardım almak bir haktır. Son yıllarda, Türkiyenin kendi bölgesinde ve dünyadaki insani krizlerde bu konuda daha aktif bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Suriyedeki iç savaş sonucu ortaya çıkan krizde Türkiyenin yumuşak güç kapsamında yaptığı insani yardımların etkinliğini değerlendirmektir. Türkiye yaptığı insani yardım operasyonlarını yumuşak güç olarak kullanmakta, insani yardımlarını politik sahadaki etkinliğini ve uluslararası itibarını arttırmak amacıyla da kullanmaktadır. Bunun yanında çatışma ve krizlerden etkilenen insanların sayısının fazlalığı, yardım süresinin uzaması, blirsizlik, uluslararası desteğin olmaması gibi etkenler yapılan insani yardımların kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir.

SOFT POWER: HUMANITARIAN OPERATIONS AND SYRIAN REFUGEES IN TURKEY

Because of the conflicts throughout the world, a lot of people are becoming refugees every year. Due to the weakening economy of less developed or developing countries that accept refugees, meetig even basic needs of these people is getting impossible. Living with dignity and getting humanitarian aid is a right for those who affected by conflicts and crises. Over the last years, Turkey seems to assume more active role in these humanitarian crises around her region and throughout the world. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of humanitarian aid, for the crisis caused by the civil war in Syria, within the scope of Turkey's soft power. By making humanitarian aid campaigns, Turkey uses her soft power and utilizes these aid campaigns to increase her effectiveness and to gain international prestige in political area. Although, some factors like high number of people that affected by conflicts and crises, longer duration of assistance and the lack of international support affecs the quality of humanitarian aid.

60831 26160

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SİYASET SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN 2009 ve 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Ali ARSLAN, Sadettin BAŞTÜRK, Kadir ULUSOY, Gülten ARSLAN

TUTUMUN RİDİT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Necla TEKTAŞ, Mihriban AYDIN

ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERDEN AİLELERİN BEKLENTİLERİNİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

İlker KÖSTERELİOĞLU, Meltem AKINKÖSTERELİOĞLU, Hale YETİM

SİBER ZORBA VE MAĞDUR OLMA İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Nezihe BİNGÖL, Taşkın TANRIKULU

PARMAK İZİ TİPİ İLE SUÇ TÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Murat DELİCE, Ali DUMAN, Şaban Ali ÖZEL

İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşen ARSLAN

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Özge Gençel ATAMAN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayşe SONEKĐNCĐ, H. Ali AYGÜN

KADINA TAHAKKÜM YA DA ERİL USUN TAVIRLARI

Şevki IŞIKLI

MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİMİNDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

Nesrin TÜRELİ, Oğuzhan AYTAR