YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ UYGULAMALARIN MUHASEBE EĞİTİMİNE ETKİLERİ

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla artan bilgi kaynakları ve bilgiye ulaşmadaki kolaylık üretimden tüketime, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda ülkeleri köklü değişikliklere itmektedir. Bilginin çok olmasının yanında asıl önemli sorun o bilginin kullanılmasına yönelik çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin yönlendirilmesinde gerekli olan bilgiyi kullanacak olan bireylerin yetiştirilmesi için oluşturulan eğitim kurumları işletmelerin bu ihtiyacına ne ölçüde cevap verebilmektedir? Muhasebe eğitiminde var olduğu düşünülen sorunlar bu çalışmada 3 bölüm halinde ele alınmıştır. İlk bölümde eğitim sisteminde var olan ve tüm eğitimi etkilediği gibi muhasebe eğitimini de etkileyen eğitimin genel sorunları tartışılarak bu sorunların muhasebe eğitimine etkileri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise üniversiteler temelinde var olan ve İşletme, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini de etkileyen eğitim ve öğretim sorunları üzerinde durularak bunun muhasebe eğitimine etkileri üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise muhasebe eğitiminde muhasebeden kaynaklanan gerek ders içeriği gerekse ders öğretim araçları ve akademik takvim yönünden sorunlar ele alınmış ve belirlenen sorunlar hakkında çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

THE EFFECTS OF THE APPLICATIONS FOR HIGHER EDUCATION ON THE ACCOUNTING EDUCATION

Sources of information increasing with the development of the technology and the easiness of reaching information drive countries to make fundamental changes in many areas from production to consumption and from health to education. Besides too much information available, the most important problem arises in the studies related to the use of that information. To what extent can educational institutions founded to train individuals who will use the necessary information for guiding the businesses fulfill this need of the businesses? This study consists of three parts. In the first part of the study, the emphasis has been placed generally on the significance of the role of universities in educational activities with the aim of identifying the problems occurring during these activities. The second part has focused on the educational activities at the Faculties of Business Administration, at the Faculties of Economics and at the Faculties of Economics and Administrative Sciences and on the accounting education, which is the main topic of this study. In the last part, the problems occurring in the accounting education have been mentioned and some suggestions about the solutions have been made.