Yıl 2016, Cilt: 12 Sayı : 2 Sayfalar 113 - 129 2016-10-30
Rekabet Stratejilerinin İleri İmalat Teknolojileri ve Firma Performansı Üzerine Etkileri
Rahmi YÜCEL,Kayhan AHMETOĞULLARI
21 261

Öz Küreselleşmenin getirdiği dinamik ve yoğun rekabet ortamında firmaların sürdürülebilirliğini sağlaması için rekabet stratejilerini, kullanacağı stratejik araçlarını net olarak belirlemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışma, Batı Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren üretim işletmelerindeki 352 yöneticiden elde edilen verilerin değerlendirilmesine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı, rekabet stratejileri, ileri imalat teknolojileri ve firma performansı arasındaki etkileşimi incelemektir. Sonuçta, rekabet stratejileri ve ileri imalat teknolojilerinin firma performansı üzerinde; rekabet stratejilerinin ileri imalat teknolojileri üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri tespit edilmiştir. Alt değişkenlerin de analiz edildiği çalışmada, yenilik stratejisinin ileri imalat teknolojileri üzerinde; maliyet liderliğiyle destekli hizmet farklılaştırma stratejisi, yenilik stratejisi ve ileri imalat teknolojilerinin firma performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkileri gözlenmiştir.Anahtar Sözcükler: Rekabet stratejileri, İleri imalat teknolojileri, Firma performansı

Anahtar Kelimeler

Rekabet Stratejilerinin İleri İmalat Teknolojileri ve Firma Performansı Üzerine Etkileri
.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Rahmi YÜCEL
Kayhan AHMETOĞULLARI