Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite eğitimi ve girişimcilik: bireyleri girişimciliğe yönlendiren etkenler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü1
Görüntülenme :
849
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimcilik süreci, bireysel ya da kurumsal, girişimcinin merkezinde yer aldığı yaratıcı bir insan faaliyetidir. Bunun yanı sıra, girişimciler yaşadıkları toplumların birer ürünüdürler. Girişimcilerin kendilerini etkileyen olaylara verdikleri tepkiler toplumun değer sistemi, geçmiş eğitim deneyimleri ve karakter nitelikleri ile belirlenmektedir. Sonuç olarak, girişimciler girişimcilik faaliyetlerine, işsizlik, aile geleneği, bağımsızlık gereksinimi ya da kişisel veya finansal güvencenin eksikliği gibi kendi toplumsal çevrelerinde bulunan birtakım itici ve çekici faktörlerin etkisi ile başlamaktadırlar. Bir ülkenin ekonomi politikası girişimciliği teşvik edebildiği gibi engelleyebilmektedir de. Girişimcilik bir ülkenin ekonomisinde özellikle de resesyon ve işsizlik dönemlerinde ortaya çıkan birçok soruna çözüm olarak geliştirilmektedir. Bu çalışmada, girişimciler ve girişimcilik üzerine önceki çalışmalar gözden geçirildikten sonra üniversite öğrencilerinin kendi işlerini kurmayı bir kariyer seçeneği olarak görüp görmediklerini araştırmak üzere bir alan araştırması ile üniversite öğrencilerin girişimciliğe karşı tutumları değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

The process of entrepreneurship, whether individual or corporate, is essentially a human creative act, to which the entrepreneur is central. Furthermore, entrepreneurs are products of their society. Thus, responses to events which affect them are determined by the value system of the society, earlier formative experiences, and their personal characteristics. Moreover, individuals may enter into entrepreneurship as a result of push and pull factors at work within their social context, such as unemployment, family tradition, need for independence, or lack of personal or financial security. Economic policy of a country may encourage entrepreneurship or discourage it. The idea of entrepreneurship is developed as a cure for the various problems in a country's economy, especially during the period of recession and unemployment. In this study, after evaluating the former studies on entrepreneurs and entrepreneurship, the attitudes of university students towards entrepreneurship are evaluated based on a survey in order to search whether building their own businesses are considered as career option by university students or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :