Cilt: 14 Sayı : 2
Türkiye’de Politika Belgelerinde Yaşlılara Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Mehtap ÇAKMAK BARSBAY

33 129

Öz Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu tarihten Kalkınma Bakanlığına ve bugünkü T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bağlı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü adı altındaki dönüşümüne kadar on farklı Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. 1960’lı yılların planları ile 2000’li yılların planları arasında genel olarak ideolojik ve devletin yönetim aygıtlarının planlara yansıması bakımından temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaşlılığı, önem ve öncelik göstergeleri olan sosyo-demografik durum, gelir durumu, işgücüne katılma durumu, eğitimli yaşlı nüfus, medeni durum, yoksulluk ve mortalite açılarından ele alarak 1963 yılından günümüze kadaryayınlanan kalkınma planlarında ve eş zamanlı hükümet programları ile yaşlılarla ilgili strateji belgesi, eylem planı ve raporlar gibi politika belgelerinde yer verilen hedefler bağlamında değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Politika analizi, Yaşlılık politikaları, Sağlık ekonomisi

Kaynakça

...
Mehtap ÇAKMAK BARSBAY