Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turgut özal ve ak parti dönemi türk dış politikasına teorik bir bakış örneği: liberal düşüncenin türk dış politikasına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
950
DOI :
Özet Türkçe :

Liberal düşünce, Batı medeniyetinde gelişmiştir. Liberal düşünce temel unsurlara sahiptir ki serbest piyasa, rekabetçi piyasa, hukuk ve demokrasiyi içerir. Türkiye Mustafa Kemal tarafından kurulurken Türkiye batı medeniyetinin değerleri ile temellendirilmiştir. Bunun sonucu, Türkiye kurallara sahiptir ki bu kurallar Türk dış politikasına bir sınır oluşturmaktadır. Turgut Özal başbakan yardımcısıyken 24 Ocak kararlarını ilan etmiştir. Bu karar Türkiye'ye serbest piyasayı getirmiştir. Turgut Özal başbakan olduğu zaman Türk dış politikasını ekonomik gelişmeler etkiledi. 1983-1993'de Türkiye demokrasi ve insan haklarını geliştirdi. Türkiye Avrupa Birliğine bu süreçte üyeliğe başvurdu. AK Parti 2002 seçimlerinde başarıya ulaşmıştır. AK Parti Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmiştir. Türkiye AK Parti döneminde Kıbrıs problemine karşı yeni bir strateji geliştirdi. AK Parti ve Turgut Özal Türk dış politikasında "modus vivendi"ye ulaşmaya çabalamıştır. Bu çalışma Türk dış politikası üzerinde liberal düşüncenin etkileri hakkında bilgi vermektedir. Üstelik bu çalışma Turgut Özal ve AK Parti'nin dış politikasını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Liberal idea, developed in western civizilation. Liberal idea, has basic elements which include free market, open market, law, democracy. While Turkey was formed by Mustafa Kemal, Turkey was based with values of Western Civizilation. Therefore, Turkey have had rules which draw a border to Turkish Foregin Policy. Turgut Özal was a vice prime minister who declared a decision that was called desicions of 24 january 1980. This desicion has brought to free market to Turkey. When Turgut Özal was Prime Minister, economic developments influenced on Turkish Foreign policy. Turkey developed to democracy and human rights at 1983-1993. Turkey applied to Eropean Union (EU) in order for membership at this process. Judge and development party (JDP) got to success election of 2002. JDP improved relation with EU. Turkey has created a new strategy toward Cyprus Problem in period of JDP. Turgut Özal and JDP struggled to get to "modus vivendi" on Turkish Foreign Policy. This study gives information about effects of Liberal idea on Turkish Foreign Policy. In addition, this study aims at comparativing to Foreign Policy of Turgut Özal and JDP.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :