Yıl 2012, Bahar Sayfalar - 2012-04-21
Managing the Rivalry of Antithetic Institutional Logics: A Qualitative Study in the Scope of Turkish Healthcare Field
Managing the Rivalry of Antithetic Institutional Logics: A Qualitative Study in the Scope of Turkish Healthcare Field
Oktay KOÇ,Levent VURGUN
39 261

In this study, the rivalry between the institutional logics being managed by the organizational actors was analyzed within the scope of the Turkish Healthcare field in parallel with the qualitative research methods. In this context, it can be expressed that two strategic categories were developed under the titles of ‘’inclining towards manipulation’’ and ‘’reconciliation of the institutional demands’’ in terms of managing the rivalry of the institutional logics and coding the data obtained from the interviews.
Bu çalışmada, örgütsel aktörler tarafından yönetilen kurumsal mantıklar arasındaki rekabet Türk Sağlık Alanı kapsamında ve niteliksel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. Bu bağlamda, kurumsal mantıklar arasındaki rekabetin yönetilmesi açısından “manipülasyon eğilimi” ve “kurumsal talepleri uzlaştırma” başıkları altında iki farklı stratejik kategorinin toplanan verinin kodlanması sonucunda ortaya çıktığı ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Oktay KOÇ
Levent VURGUN