SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN FACEBOOK SİTESİNİNİN OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN KULLANIMININ İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Sosyal medya araçlarının kullanımında meydana gelen hızlı ve etkili değişim, otel işletmelerini de etkilemiştir. Rekabetin ve teknolojik gelişmelerin yoğun bir şekilde yaşandığı otelcilik sektöründe, işletmelerin başarılı olmaları sosyal medya araçlarıyla yapacakları pazarlama stratejilerine de bağlıdır. Sosyal medya araçlarından en fazla tercih edileni facebook sayfalarıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, öncelikle literatür çalışması yapılarak facebook sayfalarının otel işletmeleri tarafından etkili bir şekilde nasıl kullanılması gerektiği ve sayfalarında olması gereken bilgiler tespit edilmiştir. Otellerin facebook sayfalarıyla ilgili öneriler sunmak için; bu bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme formu hazırlanmış ve bu form ile Çanakkale bölgesindeki 20 otelin facebook sayfası incelenmiştir. Bu değerlendirme sonucunda: otel işletmelerinin genellikle sayfalarında sadece temel bilgilerin bulunduğu ve tam anlamıyla facebook sayfalarını etkili bir şekilde kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır

RESEARCH ON THE USE OF FACEBOOK, ONE OF THE SOCIAL MEDIA TOOLS IN TERMS OF HOTEL BUSINESS: ÇANAKKALE SAMPLE

Rapid and effective changes happening in the use of social media tools have also affected the hotel businesses. In the hospitality industry, where competition and technological developments are intensively experienced, the success of businesses depend heavily on their marketing strategies through social media tools. Facebook pages are mostly preferred social media tools. Therefore, in this study, a literature study has been made on how Facebook pages should be used by hotel managements effectively and what information they should have on their facebook pages has been determined. In order to provide recommendations on hotels Facebook pages, an evaluation form has been prepared in accordance with the previous information and by using this form, Facebook pages of 20 hotels in Çanakkale have been examined. As a result of this evaluation; it has been observed that the hotel businesses have only the basic information on their Facebook pages and that they do not use their Facebook pages in a complete effective way.