Yıl 2016, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 161 - 176 2016-04-30
Hizmet Sektöründe Çalışan Memnuniyeti: Şirketler Grubuna Bağlı Kargo Şirketi ve Kırtasiye Mağazalar Zinciri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Ömer Faruk ÜNAL
27 261

Öz Çalışan memnuniyeti gerek çalışanların özel ve iş yaşamları gerekse örgüt ve toplum açısından günümüzün en önemli konularından biridir. Çünkü işinden memnun olmayan çalışanlar kendileri, örgüt ve toplum için bir kısım kayıplara sebep olmaktadır. Bu araştırmanın amacı hizmet sektöründe çalışan memnuniyetinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bir şirketler grubuna ait kargo şirketi ve kırtasiye mağazalar zincirinde çalışan 2200 kişi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem seçilmeden e.posta adresi olan 1700 çalışana anket gönderilmiş ve 1100 geri dönüş alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışan memnuniyetinin "yönetişim", "iş ve çevresi", "dışsal ödüller" ve "iş güvenliği" olarak dört boyutunun oluştuğu görülmektedir. Çalışan memnuniyeti bazı değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Özellikle ücret ve terfilerdeki adaletsizlik önlem alınması gerekli konular olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Hizmet Sektöründe Çalışan Memnuniyeti: Şirketler Grubuna Bağlı Kargo Şirketi ve Kırtasiye Mağazalar Zinciri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Ömer Faruk ÜNAL