Yıl 2012, Güz Sayfalar - 2012-09-21
Six Sigma and Companies’ Attitude Towards Six Sigma: A Study in Kayseri-Sivas Region
Altı Sigma ve Firmaların Altı Sigmaya Bakış Açısı: Sivas - Kayseri İli Örneği
Hüdaverdi BİRCAN,Said KÖSE
19 261

Six sigma method, enabling processes to be carried out rapidly and in an effective way via customer oriented approach, is adopted by leading companies in Turkey and worldwide as a perfection model. Six sigma method aims to reach perfection by acquiring only 3,4 percent failure in a million production. In this study; at what extend industrial firms in Kayseri and Sivas region implement total quality, their awareness and availability to implement six sigma approaches are analyzed.
Müşteri odaklı yaklaşımla, süreçlerin daha hızlı ve etkili bir biçimde kullanılmasına olanak sağlayan Altı Sigma Yöntemi, dünyada ve ülkemizde lider kuruluşlar tarafından benimsenmiş bir mükemmellik modelidir. Altı Sigma yöntemi, bir milyon üretimde 3,4 hata oranını yakalayarak mükemmele ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada, Sivas ve Kayseri illerinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin Toplam Kalite’yi ne ölçüde uygulayabildikleri, Toplam Kalite’yi arttırmaya yönelik yapmış oldukları çalışmaların boyutları, Altı Sigma felsefesi hakkında ne düşündükleri ve Altı Sigma’yı uygulamaya ne kadar hazır oldukları ölçülmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2012


Makalenin Yazarları
Hüdaverdi BİRCAN
Said KÖSE