Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sakarya üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerine göre öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim elemanlarinin yeterlikleri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim elamanlarının yeterlik düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 3161; örneklemi ise evrendeki bireylerin sayısı bilindiği durumlarda oranlı örnekleme belirleme yöntemi kullanılarak belirlenen 540 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Öğrenme-Öğretme Süreçlerindeki Yeterlilikleri Anketi (ÖEYA) aracılığıyla toplanmıştır. Anketin iç tutarlılık katsayısı (cronbach’s alpha). 91’dir. Araştırma sonucu elde edilen bulgular şunlardır: 1- Öğrenciler öğretim elamanı yeterliklerini ne olumlu ne de olumsuz olarak değerlendirmektedirler. 2- Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre öğretim elamanlarını daha yetersiz görmektedirler. 3- Sınıf düzeylerine göre, 4. sınıf öğrencileri öğretim elemanlarını diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilere göre daha yetersiz görmektedirler. 4- Öğretim türü değişkenine göre, I. Öğretim öğrencileri, II. Öğretim öğrencilerine göre, öğretim elamanlarını daha yetersiz görmektedirler. 5- Başarı düzeyi arttıkça öğretim elamanı yeterliliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu yönde artmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine School of Education students’ opinions about lecturers’ competency level in learning-teaching processes. The relational survey method was used in this study. The study population consists of totally 3161 students in School of Education at Sakarya University; sample is composed of 540 students assigned by means of sampling method in case knowing the number of individuals in the study population. Data were collected via “Competency in Learning-Teaching Processes Questionnaire”. Internal Consistency Reliability is .91. Results: School of Education students have neither positive nor negative opinions about lecturers’ competencies. In comparison to male students, female students view lecturers’ competencies more insufficient. Senior students regard lecturers’ competencies more deficient than students at other levels. Day-shift students consider lecturers’ competencies more unsatisfactory than night-shift students. As the level of achievement increases, opinions about lecturers’ competency level proliferate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :