Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Parasal aktarim mekanizmalari ve türkiye değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi2
Görüntülenme :
952
DOI :
Özet Türkçe :

Para politikasının reel ekonomiyi etkilediği kanallar parasal aktarım mekanizması
olarak bilinmektedir. Aktarım mekanizmalarında fiyat yapışkanlıkları son derece önemlidir. Fiyat yapışkanlıklarının olduğu modellerde paranın yanlı olduğu, aksi takdirde paranın yansız olduğu belirtilmektedir. Literatürde para politikasının reel ekonomiyi kısa dönemde mi yoksa uzun dönemde mi etkilediği konusunda tartışmalar olsa dahi, kullanılan aktarım mekanizmalarının geleneksel faiz oranı kanalı, varlık fiyatları kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı, kredi kanalı ve beklenti kanalı olduğuna yönelik fikir birliği vardır. Ancak gerek Türkiye için gerekse diğer ülkeler için bu aktarım mekanizmalarının farklı dönemlerde taşıdıkları önem konusunda tartışmalar devam etmektedir. Çalışma bir literatür çalışması olup, öncelikle çalışmada parasal aktarım mekanizmaları tanımlanmakta ve Türkiye için değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

The channels in which monetary policy affects the real economy are known as monetary transmission mechanism. Sticky prices have vital importance in transmission mechanisms. It is stated in models with sticky prices that the money is biased, otherwise the money is impartial. Although there are arguments in literature regarding whether the monetary policy affects the real economy in short tremor long term, there is a consensus regarding the transmission mechanisms used have traditional interest rate channel, asset prices channel, other asset prices channel, credit channel and expectation channel. However, arguments about the importance these transmission mechanisms carry in different periods both for Turkey and other countries continue. The study is a literature study and monetary transmission mechanisms are defined in the study firstly and then an evaluation is made for Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :