ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE K-W-L (BİL-İSTE-ÖĞREN) STRATEJİSİNİN ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, K-W-L (BilİsteÖğren) stratejisinin öz-düzenleme becerilerinin öğretimine etkisini belirlemektir. Bu araştırma 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 2 şubeden 47 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma, Zimmermanın öz-düzenlemeye dayalı öğrenme modeli kapsamında ortaya koyduğu becerileri kazandırmaya yönelik olarak tasarlanmış ve yürütülmüş olup 6 hafta sürmüştür. Araştırma, deneysel modellerden öntest-sontest kontrol gruplu modele göre desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Araştırma için bir deney, bir de kontrol grubu oluşturulmuştur. Bu süreçte deney grubu öğrencilerinin ders içerisinde ve ders dışında K-W-L (BilİsteÖğren) stratejisi ile ilgili çalışma sayfalarını doldurmaları sağlanarak öz-düzenleme becerilerinin öğretimi yapılmıştır. K-W-L (BilİsteÖğren) stratejisi çalışma sayfaları öz-düzenleme becerilerini kazandırmada bir araç olarak kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda KWL (Bil-İste-Öğren) stratejisinin, öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini kazanmalarında etkili bir araç olduğu belirlenmiştir.

THE EFFECT OF THE STRATEGY OF KWL (KNOW-WANT-LEARN) IN TEACHING PROCESS OF THE SELF-REGULATORY SKILLS

The purpose of this study was to determine the effect of the strategy of KWL (Know-Want-Learn) which was used in teaching process of the subject of the learning field named "Culture and Heritage" on the teaching self-regulation skills. This study was conducted with 47 students from two classes formed by 5th grade students of the secondary school in the fall semester of the 2014-2015 academic year. The research was designed on the acquisition of the skills which Zimmerman put out in the scope of the learning model based on self-regulation and carried out and it lasted six weeks. In this process, the teaching of self-regulation skills was made by providing experimental group students to fill the worksheets of the strategy of KWL (Know-Want-Learn) during lesson and after lesson. The worksheets of the strategy of KWL (Know-Want-Learn) was used as a tool for the acquisition of self-regulation skills. Self-regulation learning strategies scale was used as the data collection tool. At the end of the research, it was found that the strategy of KWL (Know-Want-Learn) was an effective tool for the students to acquire of self-regulation skills.

26151 11941

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

EMNİYET ÖRGÜTÜNDE GÖREVLİ ANNE-BABALARIN FİZİKSEL ÇOCUK İSTİSMAR POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ VE İSTİSMARLA İLGİLİ AİLE EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

İbrahim SARI, Abide Güngör AYTAR

TÜRKİYE’DEKİ ASKF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÖNETİME KATILMADAKİ AMAÇ-BEKLENTİ VE BEKLENTİLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oğuzhan ZİREK, Bilal ÇOBAN, Hüseyin Çağdaş BATMAZ

GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE ÜRETİM TEKNİKLERİ ve BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK BİLGİLERİNİN GEREKLİLİĞİ

İbrahim Gökhan CEYLAN

TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AÇIK DERS

Şerife GÜVENÇOĞLU, Alper ZENGİNTAŞ, Yusuf Ekin GÜVENÇOĞLU

AVRUPA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA MALİ YARDIMI (IPARD): TÜRKİYE UYGULAMASI VE YENİ DÖNEM (2014-2020) DEĞİŞİKLİKLER

Ayhan KOÇ, F. Handan GİRAY

SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN FACEBOOK SİTESİNİNİN OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN KULLANIMININ İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Hasan CİNNİOĞLU, Mustafa BOZ

MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ümmügülsüm CANDEĞER

OLUMLU DÜŞÜNME BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Ümran AKIN

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA SOSYAL UYUM PROBLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİNDE İŞBİRLİKİ ÖĞRENME YÖNTEMİ VE OYUN ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ

Hulusi ALP

ÇOK KUTUPLU DÜNYA SİSTEMİ İÇİN RUSYA’NIN DESTEKLEDİĞİ BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

İslam HALİDOV