ORTA AVRUPADA İSLAMOFOBİA FENOMENİ

Avrupada İslam korkusu özellikle son otuz yıldır artarak yaygınlaşmaktadır. Bu konu Oryantalizm teorisinde tartışılmış ve ayrıca Avrupa ve Türk işgalleri konulu tarihi metinlerde de anlatılmıştır. Diğer konuların ele alındığı yeni tarihi metinlerde, İslam fobisinin Hristiyan toplumu için ve de İslami azınlığın hissedilen göç hareketleri bakımından giderek artan bir sorun olduğuna da yer verilmiştir.Bu sorunların nedenleri: Taraflı medyanın,Batı toplumuna yönelik tehditleri işlemesi ve İslam kültürünün modası geçmiş, gerici ve Batı dünyasının taşıdığı özgürlük ideallerine uymayan bir unsur olarak taraflı şekilde sunumu. Bu taraflı sunumdan Avrupalıların zihninde İslam imajını şekillendiren bir kalıplaşma dizisi doğmakta ve buna bağlı olarak da toplum için önemli bir zenginlik olan Müslümanların aydınlık gerçeğinin olağanüstü çeşitliliği göz ardı edilmektedir. Avusturyadaki BZÖ ve FPÖ gibi Avrupanın sağcı partilerinin kışkırtıcı kampanyalarla (kültürlerin uzlaşamaması süreci) oluşturdukları etkilerin, İslamın bozulmuş imajına ve 1990lardan beri bu kültüre duyulan düşmanlığa katkısı büyüktür. Çözüm, Avrupanın İslamlaştırılması yerine, korku duyulan İslamın Avrupalılaştırılmasını destekleyecek siyasi etkileşim, destek gurupları ve duyarlı toplumda yatmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Islam, Avrupa, Islamofobi, Oryantalizm

THE PHENOMENON OF ISLAMOPHOBIA IN MIDDLE EUROPE

There has been an ever increasing spread of fear of Islam in Europe especially the last three decades. This is discussed in the theory of Orientalism and also partly explained in the history of Europe and Turkish invasions. The recent history of other aspects adds that, Islam phobia is increasingly a problem for the Christian population as well as for the perceived course of migration movements of Islamic minority.Reasons for these problems are: A one-sided media coverage that mainly shows Islam and the problems of violence and threat to Western society, and a one-sided presentation of the culture of Islam as outdated, backward-reactionary, and incompatible with the ideals of freedom the Western world holds. From this one-sided representation results in a series of stereotypes that shape the image of Islam in the minds of Europeans hence displacing incredible diversity of bright reality of Muslims as an important enrichment of society. A significant contribution to the distorted image of Islam and the growing hostility towards this culture since the 1990s is the increasing influence of the right-wing parties in Europe, like the BZÖ and FPÖ influence in Austria through rabble-rousing campaigns - the process of negative rapprochement of cultures . The solution lies in the interplay of politics, advocacy groups and a dedicated public who must seek to promote the feared Europeanisation of Islam instead of the Islamisation of Europe.