Yıl 2006, Bahar Sayfalar - 2006-04-21
An Applied Research on Dissatisfaction Problems and Complaints of the Working Staff in the Industrial Businesses
Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Haluk TANRIVERDİ
33 261

In this study, have seen that there are some problems which are focused on especially improvement environment conditions and problems like higher wages and social aids to staffs. For this purpose, have analyzed into practices directed towards solving of problems.
Bu çalışmada çalışanlara özellikle daha iyi bir çalışma ortamı sağlanması ve onlara daha yüksek ücret ve sosyal yardım verilmesi gibi sorunlar olduğu görülmüştür. Bu amaçla sorunların çözümüne yönelik uygulamalar incelenmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2006
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2006


Makalenin Yazarları
Haluk TANRIVERDİ