Yıl 2013, Bahar Sayfalar - 2013-04-21
Reducing Energy Consumption of Transportation Sector in Turkey: A Scenario Approach
Türkiye’de Ulaştırma Sektörü Enerji Tüketiminin Azaltılması: Bir Senaryo Yaklaşımı
Ali Osman SOLAK
24 261

The aims of this study are to compare highway and railway transport systems in the context of energy consumption, and using scenario approach to exhibit energy savings generated by shifting long-distance transport from highways to railways. The obtained values of energy intensity shows that in terms of energy consumption there is not much difference between highway and railway in passenger transport, but highway consumes approximately 3,6 times energy in freight transport. Assessed scenarios show that significant energy savings, amounts ranging between 3.99 MTEP and 11.82 MTEP, can be achieved by increasing the share of railways and reducing the share of roads in freight transport.
Bu çalışmada, karayolu ve demiryolu ulaştırma sistemlerinin enerji tüketimi açısından karşılaştırılması ve senaryo yaklaşımı ile şehirlerarası taşımacılığın karayollarından demiryollarına kaydırılmasının sağlayacağı enerji tasarrufunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen enerji yoğunluğu değerlerine göre, yük taşımacılığında karayolu demiryolunun yaklaşık 3,6 katı enerji tüketmektedir; yolcu taşımacılığında ise karayolu ve demiryolu arasında enerji tüketimi açısından fazla fark bulunmamaktadır. Senaryolar ise, demiryollarının yük taşımacılığından aldığı payın artırılması ve karayollarının payının azaltılması sonucunda 3,99 MTEP ile 11,82 MTEP arasında değişen miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2013


Makalenin Yazarları
Ali Osman SOLAK