KENDİLİK, KENDİLİK ALGISI VE KENDİLİK ALGISINA BAĞLI PSİKOSOMATİK BOZUKLUKLARA SOSYAL PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ

Kendilik Psikolojisi Kohut'un öncülüğünde gelişen çağdaş psikanalitik kuramlardan biridir. Kohut, (kuramı ilk ortaya koyduğunda kendiliği (self), benlik (ego) içinde yer alan bir kendilik tasarımı (self representation)-kişinin kendini algılayış biçimi ve kendisiyle ilgili imgeler bütünü- şeklinde düşünmüştür. İkinci kuramında ise kendilik, bir üst örgütlenme, kişiliğin çekirdeği, algıların ve girişimlerin merkezi şeklinde nitelendirilir ve tüm psikopatoloji alanına açıklama getirmeyi hedefler (Kohut 1977). Kendilik nesneleri (self objects), kendiliğin bir parçası, bir uzantısı olarak algılanan nesnelerdir. Kendilik nesneleri; anne-baba, daha geniş anlamıyla da çocuğun yaşamında önem taşıyan, çevresinde bulunan kişilerdir. Psikanalizin bütün dallarının ana maddelerinden birisi yetişkinlerin psikolojik sorunlarının çocukluktan beri biriken çıkmazlar ve eksiklikleri yansıtmalarıdır. Bunlar çocukluğun ne kadar erken dönemlerinde yaşanırsa, yetişkinlere hasar veren ve nüfuz eden etkileri de o denli artar. En iyi koşullar altında dahi özdeğer, özsaygı ve kendi hakkımızdaki ideallerimizle ilgili sorunlar bir hayat boyu sürer. Hepimiz özdeğer duygumuzda diğerlerinin bizi onaylamasına bağlıyız. Kendilik Psikolojisi hakkındaki alan yazınının anlaşılması biraz güçtür, ama dayandığı fikirler çok basittir. Hepimiz yaşamımızın ilk yıllarında, bizi yatıştıran, kendimizi iyi hissettiren ilişkiler sayesinde bütünlük duygumuzu kazanmaya başlarız. Eğer bunu beceremezsek, yaşamımız boyunca önemli zorluklar ortaya çıkabilir

SELF, SELF-PERCEPTION AND SELF-PERCEPTION OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS AN OVERVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL

Us to confirm our feelings of self-other of all of us are connected. The Psychology of Self Understanding a bit about the type field is difficult, but the ideas are based is very simple. All of us in the first years of our lives, we can soothe ourselves feel better relations with the integrity of our emotions begin to win. If you can not manage, major difficulties may arise during our life. "Self Psychology" Kohut'un contemporary psychoanalytic theory is one of the pioneers in the development. Kohut, (theory first put forth in the self (self), self (ego) in a self-contained design (self representation)-a person's perceived self-sorting format, and about their own images-all in the form of thought. The second theory is the self, a parent organization, core of personality, perceptions and initiatives of the center "is characterized as psychopathology and all description field goals to bring (Kohut 1977). One of the main substances of all branches of psychoanalysis of adults accumulated since childhood psychological problems and shortcomings reflect impasse. These early childhoods, how you experienced, adults and influence the effects of damage that such increases. Even under the best conditions, eigenvalues, self-esteem and our own rights-related issues with our ideal lasts a lifetime.