Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kazakistan, azerbaycan ve kirgizistan`da bankacilik sektörünün sorunlari ve çözüm yollari

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
1005
DOI :
Özet Türkçe :

Sovyetler Birliği`nde 1985 yılında başlayan yeniden yapılanma ve açıklık adı altında başlatılan değişiklikler, Birliğin çözülmesiyle ve aralarında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri`nin de bulunduğu bir çok devletin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle sonuçlanmıştır. Bağımsızlık sonrasında Türk Cumhuriyetlerindeki ekonomik yapıyı incelediğimizde karşımıza çarpıcı gelişmeler çıkmaktadır. Siyasi bağımsızlığın getirdiği coşku, yerini kısa süre içinde ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi çabalarına bırakmıştır. Serbest piyasa ekonomisine geçiş yönünde hızlı adımlar atan bu ülkeler, büyük enerji ve tarımsal üretim potansiyeline sahip olmalarına rağmen; bu potansiyeli hayata geçirebilmek için kısa ve orta vadede  başta finansman olmak üzere, teknoloji, yönetici sınıf, kalifiye işgücü gibi eksikliklerinin ve serbest bankacılık sistemini gerçekleştirmeden ve mali kurumları oluşturmadan serbest piyasa ekonomisine sağlıklı bir geçiş yapamayacaklarının farkına varmışlardır.  

Bankacılık sektörü, mudilerin tasarruflarıyla şirketlerin yatırım ve işletme harcamaları arasında aracılık görevi üstlenmiştir. Bankaların sisteme kredi yoluyla kazandırdıkları fonlar, ekonomik durgunluğun aşılması ve ekonomide sağlıklı bir büyümenin sağlanması için itici bir güç olarak öne çıkmıştır. Ekonomik aktivitelerin genişlemesiyle birlikte artan finansman ihtiyaçlarına paralel olarak bankaların ekonomide üstlendikleri rol daha da öne geçmiştir.

Bu çalışmada SSCB`nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanan ülkeler arasında yer alan Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan`ın merkezi planlı ekonomik sistemden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık sektörünün gelişimi, bu sektörde yaşanan problemler ve çözüm yolları ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

The change efford in Soviet Union that was started in the name of Glasnost and
Perestroika in 1985, is resulted with the disintegration of the union and the declaration of independence of several goverments that includes the Central Asian Turkish Republics. The enthausims caused by the political indepence in these countries has been replaced with the efford to gain economic independence. Although these countries, which are very responsive to embrace the market economy, have very large energy and agricultural potential, they have realized that to active these potential and to establish market economy they have to not only remedy the lack of financial power, technology, missing class of managerial people,
qualified work force, but also establish robust free banking system and financial instituions. In addition to these problems, these countries remained depended on Russian Fedaration to transport their energy potential to international markets.
Banking sector in these countries has become responsible to be intermediary, between the savings of the depositors and companies’ invesments as well as operational costs. The funds that the banks has brought in to the financial system, have become the leading power to overcome the economic stagnation, and to sustain healty economic growth. The role that the banks undertake in increasing finans needs of improving economic activities has become very important than ever
before. In the study, the improvement of the banking sector, it’s problems and proposed solutions for the countries, Kyrgystan, Kazakshtan, and Azerbaycan, which are among the countries that gained independece after the collapse of Soviet Union, and whose economies are in transion from centrally planned economic system to market economy, are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :