KAFKASYA’DAN KARADENİZ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK: KAFKASYA’NIN KADİM HALKLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Kafkasyada Sürdürülebilir Güvenlik sürecinde sürdürülebilir bir güvenlik için bazen bilinen paradigmaların dışına çıkmak, anlaşılırlığı açısından daha uygundur. Örneğin Küresel Güçler arasındaki dengelerin büyük devletlere, oradan bölgesel devletlere ve nihayet yerel güçlere kaydığı yukarıdan aşağıya tasarlanmış tümdengelimci bir süreci içeren bir paradigma -güçlüler arasında bir dengeyi içeren bu tür paradigma güçlü argümanlara sahip olma özelliğini taşıyor olmakla beraber- sürdürülebilir bir güvenlik, özellik soğuk savaş sonrası ve küreselleşmenin etkisiyle (bazen de küreyerelleşme) de yerel güçlerden bölgesel devletlere oradan da küresel güçlere doğru düzenlenerek aşağıdan yukarı bir paradigmanın desteğiyle ancak işlerlik kazanabilecektir. İşte Kafkasyada, özelde de Kuzey Kafkasyada sürdürülebilir bir güvenlik olanakları için bölgenin sosyolojik, tarihsel, antropolojik özellikleriyle bakılan aşağıdan yukarı analizlerin yapılması gerekir.

FROM THE CAUCASUS TO THE BLACK SEA SUSTAINABLE SECURITY: AN ASSESSMENT OF THE ANCIENT PEOPLES OF THE CAUCASUS

In the process of "Security and Cooperation in the Caucasus ", it may sometimes be necessary to leave the known paradigms to sustain security. For example, there exists a paradigm including a bottom up process and deriving from the balance among the global powers shifting to large states from which to regional states and finally to local forces. Such kind of paradigm based on the balance among the powers has strong arguments. However, a sustainable safety can only be possible with the support of a bottom up paradigm grounded on a shifting process, especially due to post cold war and globalization effects, from local powers to regional states from which to global powers. Here in Caucasus, the North Caucasus region in particular for a sustainable security interests of the sociological, historical, anthropological features views of the bottom-up analysis must be carried out.