Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

John calvin’in teolojisi ve özgünlüğü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
952
DOI :
Özet Türkçe :

John Calvin, Martin Luther’in ardından, Protestanlığın en önemli reformcusu ve
teologudur. Protestan doktrinine en keskin ve sistematik formulasyonunu vermiştir. Onun, Hıristiyan Dininin Temelleri adlı eseri erken dönem Protestanlığının en önemli çalışmasıdır. Batı kültürünün şekillenmesinde önemli bir figür olan Calvin’in hayatına, düşüncelerine ve yaptıklarına farklı yönlerden yaklaşılabilir. Bu makale onun teolojisinin temel özelliklerini ve düşüncesinin arkasında yatan ana etkenleri ele almakta ve böylece teolojisinin özgünlüğünü irdelemektedir. Calvin’in teolojisi Augustine’ci gelenek ile kendinden önceki reformcuların görüşlerine dayanmaktadır. Özgünlüğünü Kitab-ı Mukaddes’in literal/lafızcı yorumlanmasına olan tavizsiz bağlılığına borçludur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After Martin Luther, John Calvin is the most important Protestant reformer and
theologian. He gave Protestant doctrine its most incisive and systematic formulation. His Institutes of the Christian Religion is early Protestantism’s greatest theological work. The life, thoughts and works of Calvin who is a pivotal figure in the shaping of Western culture is approachable from many directions. This paper deals with the main features of his theology and main factors behind his thoughts, and so examines the originality of his theology. Calvin’s theology is based on Augustinian tradition and previous Reformers’ views. His theology owes its originality to his uncompromising commitment to literal interpretation of Bible.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :