Yıl 2012, Güz Sayfalar - 2012-09-21
A Constructivist Approach to Turkish Foreign Policy Oriented to the Arab Spring in Libya
Libya’daki Arap Baharı’na Yönelik Türk Dış Politikasına Konstrüktivist Bir Yaklaşım
Zafer AKBAŞ,Zeynep Arslan DÜZGÜN
16 261

Turkey has recently drawn attentions with a rhythmic diplomacy that it has caught especially in the Middle East. Turkey has reached to a position which is effective and has a voice in the region by using the cultural relations and historic points properly and effectively in the region. Libya is one of the countries that has changed regime as a result of the Arab Spring. Libya is a highly important country in strategic and economic terms. Libya has a position that Western powers are also interested closely. The historical, cultural and economic connections that Turkey has with Libya has required Turkey to take an active role in Libyan Arab Spring. The effect of Turkey becoming increasingly stronger in the region has also drawn attentions of Western powers. The aim of this study is to examine the attitude of Turkey towards theArab Spring in Libya with a constructivist perspective. To deal with the understanding under Turkey’s attitude towards Libyan Arab Spring with a constructivist approach constitutes the problematic of the study. Within this regard, it is emphasised that Turkish foreign policy describes Libyan people identity based as a friend and fellow public with respect to human rights, democracy, fundamental rights and freedoms. As a result of this understanding it is asserted that the international community needs to behave without harming the interests of Libyans.
Türkiye son dönemde özellikle Ortadoğu’da yakaladığı ritmik diplomasi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Türkiye, kültürel bağlarını ve tarihi noktalarını doğru ve etkili kullanarak, bölgede etkili ve söz sahibi bir konuma gelmiştir. Libya, Arap Baharı sonucunda rejim değiştirmiş ülkelerden biridir. Libya, ekonomik ve stratejik açıdan son derece önemli bir ülkedir. Libya, Batılı güçlerin de yakından ilgilendiği bir konumdadır. Libya ile olan tarihi, kültürel ve ekonomik bağları, Libya Arap Baharı’nda Türkiye’nin aktif rol oynamasını gerektirmiştir. Gittikçe güçlenen Türkiye’nin bölge üzerindeki etkisi Batılı güçlerin de ilgisini çekmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin, Libya’daki Arap Baharı’na yönelik tutumunu konrüktivist bir bakış açısıyla incelemektir. Çalışmanın sorunsalını Türkiye’nin, Libya Arap Baharı’na yönelik tutumunun altındaki anlayışı konsrüktivist bir yaklaşımla ele almak oluşturmaktadır. Bu bağlamda olmak üzere Türk dış politikasının; insan hakları, demokrasi, temel hak ve özgürlüklere saygıyla, Libya halkını dost ve kardeş halk olarak kimlik temelli nitelediği vurgulanmıştır. Bu anlayışın bir sonucu olarak da uluslararası toplumun Libyalıların çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde hareket etmesi gerektiği savunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2012


Makalenin Yazarları
Zafer AKBAŞ
Zeynep Arslan DÜZGÜN